Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
641
 
BOLJE JE HRVATSKI

Kako poticati rad na stručnoj terminologiji na hrvatskom jeziku?

Kada smo u dilemi kako zamijeniti riječ koja je porijeklom iz stranog jezika s hrvatskom riječi, preporučujemo ovaj portal (citiramo dio uvodnog teksta):

 

 

Upišite pojam za pretragu …

Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

Vaši prijedlozi

Mijenjam stranu riječ
za hrvatsku

Vaše ime i prezime
Vaša e-adresa
Predložite


Sadržaj s ovih mrežnih stranica je javno dobro i može se bez ikakvih ograničenja preuzimati i objavljivati.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 17. ožujka 2015.

 


PORTAL
 

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan