Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
83874
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 12. 12. 2013. u 16:30

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

„Alat za izračun indeksa vitalnosti prema Apgarovoj zasnovan na algoritmu za evidencijsko zaključivanje i ontološkom opisu zdravstvenog stanja“

koje će održati

Krešimir Šolić

u srijedu 18. prosinca 2013. u 9:00 sati

na Elektrotehničkom fakutetu u Osijeku, Kampus K1-15

 

Sažetak
Algoritam za evidencijsko zaključivanje razvijen je kako bi objedinio objektivne mjerene vrijednosti i subjektivnu procjenu eksperta nekog tehničkog sustava u što realniju ocjenu njegovog stanja. Zbog svojih „dobrih osobina“ ovaj algoritam pronalazi sve širu primjenu, između ostalog možda bi se mogao primijeniti i za procjenu zdravstvenog stanja pacijenta. Uz primjenu jednostavnih pravila nad ontološki opisanim zdravstvenim stanjem, a na jednostavnom primjeru procjene vitalnosti novorođenčeta, razvijen je programski alat za android tablet, kao tehničko pomagalo u rađaoni.

 

Životopis
Krešimir Šolić rođen je 13. kolovoza 1976. godine u Osijeku gdje je završio Opću gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku upisuje 1995. godine, smjer elektronika i automatizacija, izborni blok računarstvo.
Diplomira 2002. godine s temom uvođenja CRM sustava za podršku korisnicima u Ericsson Mobile AB, Goeteburg, Švedska. Pripravnički staž odrađuje u tajništvu Osječko-baranjske županije tijekom kojeg završava CCNA stupanj Cisco Akademije te polaže državni stručni ispit za rad u državnoj službi. U svibnju 2005. godine zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Osijeku na mjestu CARNet sistem inženjera. Početkom 2007. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, smjer komunikacije i informatika, pod mentorstvom prof. dr. sc. Franje Jovića.
Radno mjesto na Medicinskom fakultetu mijenja početkom 2008. godine kada postaje znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Vesne Ilakovac “Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu” te asistent na predmetima iz područja medicinske statistike. Uže područje interesa i istraživanja su mu sigurnost informacijsko-komunikacijskih sustava te primjena statističkih modela u biomedicinskim znanostima.
Dr. sc. Krešimir Šolić oženjen je i otac je blizanaca Ane i Marka.

Aleksandar Szabo
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2017.
 

Željko Hocenski
predsjednik odjela
zeljko.hocenski@etfos.hr

 

Goran Martinović

dopredsjednik Odjela

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI