Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
89937
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 20. 3. 2016. u 23:10
Poziv na predavanje  doc.dr.sc. Ivane...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Transport tereta pomoću malih letjelica uz primjenu adaptivnog upravljanja, optimalnog generiranja trajektorija i učenja s podrškom

Load transport with small-scale aerial robots - application of adaptive control, optimal trajectory generation and reinforcement learning

doc. dr. sc. Ivana Palunko

 

utorak, 22. ožujka 2016. u 11.30 sati, predavaonica K2-12

Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Cara Hadrijana 10


Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.

 

 

Sažetak:

U ovom predavanju prezentirat će se problemi koji se javljaju prilikom transporta tereta pomoću malih letjelica i neke od metoda za njihovo rješavanje. Let male letjelice s dodatnim opterećenjem može biti vrlo zahtjevan i ponekad opasan zadatak budući da opterećenje značajno mijenja karakteristike letjelice. Za razumijevanje ovog problema potrebno je prethodno razmotriti problem stabilizacije letjelice s promjenom centra mase sustava, a zatim problem prijenosa ovješenog tereta malom letjelicom bez rezidualnih oscilacija. Za rješenje ovih problema prezentira se primjena algoritama adaptivnog upravljanja, optimalnog generiranja trajektorija te učenja s podrškom.

 

Kratki životopis:

Ivana Palunko je docentica na Sveučilištu u Dubrovniku. Diplomirala je 2007. godine (dipl.ing.) na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Automatika. Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu Novi Meksiko, Albuquerque, SAD, pod mentorstvom profesora Rafaela Fierra, na temi Agile Load Transportation Systems Using Aerial Robots. Od listopada 2012. do listopada 2014. godine bila je poslijedoktorand na FER-u. Njeno područje interesa su modeliranje i upravljanje bespilotnih letjelica s rotacijskim krilima, nelinearno i adaptivno upravljanje, decentralizirano i optimalno upravljanje, dinamičko programiranje, te učenje s podrškom. Razvijena teorija se potom primjenjuje na bespilotne letjelice i više-agentnu robotiku.

 

Više informacija dostupno na: https://sites.google.com/site/ipalunkosite/

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI