Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
93393
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 12. 6. 2016. u 22:44
Uređeno: 13. 6. 2016. u 16:09
Poziv na predavanje Hrvoja Horvata

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Pregled naprednih mogućnosti operacijskog sustav Linux

Overview of Linux Advanced Capabilities

 

 Hrvoje Horvat, Siemens Convergence Creators Osijek

 

srijeda,15.06.2016., dvorana K2-1

Fakultet elektrotehnike, računarstva i komunikacijskih tehnologija

 Cara Hadrijana 10, Osijek

 

Sažetak:

U predavanju će se dati pregled naprednih mogućnosti operacijskog sustava Linux. Prikazat će se veza sklopovskog dijela računalnog sustava i operacijskog sustava Linux, istaknuti prekidni i DMA način rada pri optimiranju rada sustava, prikazati način rada i mogućnosti optimiranja rada procesora, te SMP i NUMA arhitekture, način rada diskovnog podsustava i RAID polja, kao i podsustav prividne memorije u Linuxu i mogućnosti optimiranja sustava.

 

Kratki životopis:

Hrvoje Horvat od 2000.g. radi u tvrtci Siemens, odnosno Siemens Convergence Creators. Na početku profesionalne karijere u tvrtki Siemens radio je na razvoju i održavanju IT infrastrukture za korporativnu mrežu. U to vrijeme radio je na nizu sigurnosnih tema izolacije unutarnjih i testinih mreža s raznim vatrozidima. Uslijedili su postavljanja proxy poslužitelja za korporativnu mrežu i cijeli niz sličnih projekata. Potom je radio na projektima iz područja NAS/SAN sustava i virtualizacije (na raznim platformama), te naprednih mrežnih tehnologija (~2009. - 2012.). Zbog stalne želje za učenjem došla je i ideja pokretanja udruge (Udruga01) (2010-2012) u kojoj su se okupljali stručnjaci iz područja IT mreža i naprednih poslužiteljskih tehnologija u kojoj je stekao dodatna praktična iskustva i znanja. Tijekom 2013. u Siemensu prelazi na nove projekte: AAA i PCRF usluge na UNIX i Linux platformama, od standardnih do Blade poslužitelja kojima su zalihost i sustavi visoke dostupnosti imperativ. Krajem 2014. i do početka 2015. okupila se i ekipa željna učenja i stjecanja novih znanja iz područja računalne sigurnosti kojoj se pridružuje. Pokrenut je niz radionica pod nazivom Offensive & Defensive Security kojima  su se pokrivali svi oblici mrežne sigurnosti, od mrežnih protokola do mrežnih tehnologija, sigurnosti na razini operacijskog sustava, te sigurnosti aplikacija. Od početka 2014. do kraja 2015. prelazi na novo područje tehnologija i sustava oblaka računala s naglaskom na zalihost i visoku dostupnost svih dijelova sustava. Istovremeno radi i na projektu virtualizacije (Proxmox VE) u kombinaciji sa zalihosnim raspodijeljenim spremničkim sustavom NAS/SAN (CEPH). Trenutno se bavi i virtualizacijskim temama na novim projektima, koristeći VMware, OpenStack i Proxmox VE, te NAS/SAN spremničke sustave. U slobodno vrijeme volonterski radi za inicijativu Open Source Osijek, te u udruzi Osijek Software City.

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI