Znanstveni i stručni skupovi u 2020. i 2021. godini


2022 International Congress on...

2022 International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering (AMSE)

Održavanje: 22.-24. srpnja 2022., Opatija

Stranica: https://www.istci.org/AMSE2021/ [bit će osvježeno nakon konferencije 2021.]

Teme:

Semiconductor Materials
Electronic Materials
Optical Materials
Carbon
Graphene and Graphene-LikeTwo-Dimensional Materials
Smart materials
Nano materials
Biomaterials
Advanced Ceramics and Glass
Polymer materials
Carbon and graphene
Quantum dot

Autor: Maja Matijašević
Popis obavijesti