Odjel za tehniku u medicini i biologiji

Područje interesa Odjela obuhvaća sva područja biomedicinskog inženjerstva kao interdisciplinarnog područja primjene inženjerskih znanja u medicini i biologiji. Rad članova Odjela uključuje primjenu matematičkih metoda, eksperimentalne postupke, razvoj novih tehnologija te praktične kliničke aplikacije. Odjel također provodi obrazovne i profesionalne aktivnosti te suradnju s gospodarstvom.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Željka
Lučev Vasić
predsjednica
Magdalena
Krbot Skorić
dopredsjednica

Sudjelovanje  FER-a na 15. tjednu mozga

U sklopu 15. tjedna mozga, u organizaciji nastavnika i studenata FER-a pod pokroviteljstvom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku (HDMBT) i Odjela za tehniku u medicini i biologiji (EMB18) Hrvatske sekcije IEEE održat će se sljedeća predavanja:

 

Utorak, 15. ožujka 2016. godine
Seminarska dvorana Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata 12

17:00 sati

Kako mislima pomicati stvari – sučelje mozga i računala
Tea Zavacki, mag. ing., Krešimir Friganović, mag. ing.,
prof. dr. sc. Mario Cifrek

 

 

Četvrtak, 17. ožujka 2015. godine
Siva vijećnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3

13:15 sati
Sučelje mozga i računala – detekcija alfa valova i evociranih potencijala stabilnog stanja
Tea Zavacki, mag. ing., Krešimir Friganović, mag. ing.,
prof. dr. sc. Mario Cifrek.

 

15:00 sati
„Istraživanje razvoja mozga novorođenčeta računalnom analizom MR slika“
dr. sc. Jelena Božek

 

Predavanja su otvorena za sve zainteresirane. Kratki sažetak predavanja dostupan je u nastavku obavijesti.

Predavanja obuhvaćaju novosti u svezi s istraživanjem mozga čiji rad i upravljanje ljudskim organizmom je još uvijek „tajna“.

 

U sklopu predavanja predviđene su radionice. Bit će praktično predstavljena dva sustava za mjerenje i obradu EEG signala koji se koriste kao sučelje mozga i računala. Razvijeno sučelje između mozga i računala (Brain-Computer Interface - BCI) omogućuje komunikaciju osobe s računalom, nezavisnu od bilo kakvog pokreta. Detektirana namjera pretače se u naredbu računalu za obavljanje zadane radnje. U sklopu radionice bit će predstavljen BCI sustav temeljen na evociranim potencijalima stabilnog stanja (Steady State Visual Evoked Potentials - SSVEP).

Sustav za detekciju alfa valova koristi naprednu metodu izlučivanja frekvencijskih značajki iz spektra snimljenih moždanih valova. Implementirani sustav u stvarnom vremenu pruža povratnu informaciju korisniku prilikom dostizanja određene razine zastupljenosti alfa valova u EEG aktivnosti.

Sustavi su razvijeni na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Predvidivo trajanje predavanja i radionica je 90 minuta.

 

U okviru predavanja „Istraživanje razvoja mozga novorođenčeta računalnom analizom MR slika“ prikazat će se dio istraživačkih aktivnosti na projektu "Developing Human Connectome Project" (dHCP, www.developingconnectome.org) koji vode tri institucije: University of Oxford, Imperial College London i King's College London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Na predavanju će se prikazati prostorno modeliranje kortikalne površine novorođenčeta iz MR slika mozga te postupak izrade 3D atlasa kortikalne površine novorođenčeta starosti od 37. do 43. tjedna gestacijske dobi. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta.

Autor: Mario Cifrek
Popis obavijesti