Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 


Broj posjeta:
62246
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (electromagnetic Compatibility - EMC) je definirana kao sposobnost uređaja, opreme ili sustava da zadovoljavajuće radi u svom elektromagnetskom okruženju, tj. da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja, kao i da svojim radom ne uzrokuje neželjene elektromagnetske smetnje bilo čemu u tom okruženju. 
Poboljšanje elektromagnetske kompatibilnosti uključuje rad (koji time nije nužno i ograničen) u područjima: 

 1. Razvoj inženjerskih standarda
 2. Razvoj numeričkih modela
 3. Tehnike mjerenja i testne procedure
 4. Instrumenti za mjerenje
 5. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti.
 6. Unaprijeđenje tehnika i komponenata
 7. Edukacija o elektromagnetskoj kompaktibilnosti
 8. Studije o podrijetlu interferencija, obje umjetne i prirodne, i njihove klasifikacije
 9. EM zaštita
 10. Tehnike štićenja
 11. Nuspojave djelovanja elektromagnetske energije
 12. Znanstvene, tehničke, industrijske, profesionalne ili neke druge aktivnosti, koje dopridonose ovom području, ili koriste tehnike ili proizvode ovog područja.

 


Objavljeno: 27. 5. 2013. u 15:06

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter) poziva Vas na predavanje:

"Učinkoviti postupak elektromagnetsko-toplinske dozimetrije ljudskog mozga izloženog poljima visokih frekvencija"

koje će održati Mario Cvetković sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split).

Predavanje će se održati u ponedjeljak 3. lipnja 2013. u 10h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), dvorana B416.

Sažetak predavanja i životopis su u prilogu.
Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić (FESB Split)
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE

******************
Sažetak:
Poznato je da su dominantni učinci električnih i magnetskih polja niskih frekvencija neuromišićne stimulacije, za razliku od toplinskih učinaka uslijed fenomena rezonancije koji se javlja kod polja visokih frekvencija. Da bi se došlo do parametara važnih za procjenu navedenih učinaka - raspodjele induciranog električnog polja na niskim frekvencijama, tj. raspodjele specifične gustoće absorbirane snage pri visokim frekvencijama - razvijen je elektromagnetsko-toplinski model koji se može primjeniti za procjenu izloženosti mozga upadnom elektromagnetskom valu, ali i kod procjene induciranih gustoća struja u mozgu čovjeka pri transkranijalnoj magnetskoj stimulaciji.
U prezentaciji je opisana općenita metoda za analizu izloženosti mozga zračenju elektromagnetskog polja kao klasičnog slučaja elektromagnetskog raspršenja. Pri tom se koristi pristup preko integralnih jednadžbi za električno i/ili magnetsko polje. Rigorozni elektromagnetski model mozga spregnut je s biotoplinskim modelom koji uzima u obzir razne mehanizme prijenosa topline unutar mozga.

Životopis:
Mario Cvetković diplomirao je 2005. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a 2009. godine magistrirao je na Wessex Institute of Technology, Velika Britanija, na području numeričkog proračuna zagrijavanja ljudskog oka uslijed zračenja lasera. U prosincu 2010. održao je seminar (iz područja u okviru kojeg je izražena magistarska radnja) na Technical University of Ilmenau, Njemačka za doktorande i postdoktorande. Dobitnik je "Best Student Paper Award" nagrade u okviru 16-og izdanja međunarodne konferencije SoftCOM 2008. Za rezultate ostvarene u dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu nagrađen je 2012. pohvalnicom na seminaru znanstvenih novaka održanog u okviru "Dana FESB-a". U okviru svog znanstveno-istraživačkog rada dovršava rad na doktorskoj disertaciji vezanoj za područje bioelektromagnetizma te matematičko modeliranje složenih površinskih integralnih jednadžbi.

Zlatko Živković
Popis obavijesti
REPOZITORIJ
Mandatno razdoblje
do 31.12.2019
 
 
Vicko Dorić
predsjednik odjela
 

Maja Škiljo
dopresjednica odjela

e-mail

 


Anna Sušnjara
tajnica odjela