Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (engl. Electromagnetic Compatibility, skr. EMC) definirana je kao sposobnost uređaja, opreme ili sustava da zadovoljavajuće radi u svom elektromagnetskom okruženju, tj. da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja, kao i da svojim radom ne uzrokuje neželjene elektromagnetske smetnje bilo čemu u tom okruženju.
Poboljšanje elektromagnetske kompatibilnosti uključuje rad u sljedećim područjima:
 1. Razvoj inženjerskih standarda
 2. Razvoj numeričkih modela
 3. Tehnike mjerenja i testne procedure
 4. Instrumenti za mjerenje
 5. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti
 6. Unaprijeđenje tehnika i komponenata
 7. Edukacija o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 8. Studije o podrijetlu interferencija, umjetnih, kao i prirodnih, i njihove klasifikacije
 9. EM-zaštita
 10. Tehnike štićenja
 11. Nuspojave djelovanja elektromagnetske energije
 12. Znanstvene, tehničke, industrijske, profesionalne ili neke druge aktivnosti, koje dopridonose ovom području, ili koriste tehnike ili proizvode ovog područja.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Zoran Blažević
predsjednik
Anna Sušnjara
dopredsjednica
 
 
 
 

 


Poštovani članovi,Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost (IEEE EMC Society - Croatia
Chapter), u suradnji sa zajedničkim odjelom za antene i širenje
elektromagnetskih valova / teoriju i primjenu mikrovalova (AP/MTT
Croatia Chapter) Hrvatske sekcije IEEE poziva sve zainteresirane na
predavanje:"NOVE VRSTE SVJETLOVODA"koje će održati prof. dr.sc. Zvonimir Šipuš u ponedjeljak 30.5.2011. u
14h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB),
Split, Ruđera Boškovića 32 (dvorana C502).Prof. dr.sc. Zvonimir Šipuš redoviti je profesor na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i predstojnik je Zavoda za
radiokomunikacije FER-a. Sažetak predavanja i životopis predavača su u
prilogu.Veselimo se Vašem dolasku! Srdačan pozdrav,
Damir Senić (FESB Split)
Blagajnik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije
IEEE

Sažetak:

Cilj predavanja je dati pregled aktivnosti vezanih uz razvoj novih vrsta
svjetlovoda. U današnje doba svjetlovodi ne služe samo za prijenos
informacija, oni često imaju i dodatne zadaće kao što su kompenzacija
negativnih efekata koji postoje unutar optičkih komunikacijskih sustava:
kromatska disperzija, neželjeno savijanje svjetlovoda unutar zgrada,
nelinearni efekti, itd.  Neki od tih zahtjeva već su ušli i u
telekomunikacijske standarde. Svjetlovodi nadalje trebaju voditi i valne
duljine koje su do nedavno mogle voditi jedino uz ogromne gubitke (npr.
CO2 laser koji je zanimljiv za medicinske i industrijske primjene).
Svjetlovodi su također postali dio senzorskih sustava, kao prijenosni
medij ali i kao sam senzor. Svi ovi zahtjevi doveli su do intenzivnih
aktivnosti vezanih uz razvoj novih vrsta svjetlovoda. Unutar predavanja
će se stoga opisati principi na osnovu kojih svjetlovodi mogu ispuniti
te nove zadaće, osim one osnovne da prenose informacije na velike
udaljenosti.Životopis:

Zvonimir Šipuš je rođen 12. ožujka 1964. godine u Zagrebu. Diplomirao je
i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1988. godine,
odnosno 1991. godine, a doktorirao je 1997. godine na Chalmers
University of Technology, Göteborg, Švedska.
Od prosinca 1988. godine do srpnja 1993. godine bio je zaposlen u
Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, u Laboratoriju za poluvodiče.
Sudjelovao je u razvoju uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih
plinova zasnovanih na poluvodičkim senzorima. Od kolovoza 1993. godine
radi na Zavodu za radiokomunikacije, Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Sveučilište u Zagrebu, gdje je i danas u svojstvu redovitog
profesora. Od rujna 1994. godine do listopada 1997. godine nalazio se na
znanstvenom usavršavanju na Department of Microwave Technology, Chalmers
University of Technology, Göteborg, Švedska, gdje je bio doktorski
student, a od 1999. do 2005. na istoj instituciji bio je  gostujući
istraživač  (Adjunct Researcher) s obvezom da šest tjedana godišnje na
tom sveučilištu pomaže u istraživačkom radu i u poslijediplomskoj
nastavi. Od 2006. godine obavlja nastavu i u Europskoj doktorskoj školi
iz antena (European School of Antennas).
Znanstvenoistraživačka djelatnost Zvonimira Šipuša vezana je uz metode
analize elektromagnetskih struktura, od mikrovalnih antena i antenskih
nizova do svjetlovoda i optičkih komponenata. Autor je ili koautor više
od 30 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima kao i više
od 100 radova objavljenih u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih
znanstvenih skupova. Dobitnik je državne godišnje nagrade za znanost za
2006. godinu, za istraživanja konformnih antenskih struktura i
frekvencijski selektivnih površina. Oženjen je i otac je dviju
djevojčica.

Autor: Damir Senić
Popis obavijesti

Repozitorij