Odjel industrijske primjene

Područje djelovnja Odjela industrijske primjene je unaprijeđenje teorije i primjene inženjerstva u razvoju, oblikovanju, proizvodnji i primjeni električkih sustava, uređaja, aparata i upravljanja procesa i opreme u industriji; promocija sigurnih, pouzdanih i ekonomski isplativih instalacija; nužnost industrije kao predvodnice u pitanjima očuvanja energije i okoliša, zdravlja i sigurnosti; stvaranje inženjerskih standarada i postupaka; profesionalni razvoj članova.

Odjel industrijske primjene Hrvatske sekcije IEEE osnovan je 30. travnja 2008. godine.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Stjepan Stipetić
predsjednik
Martina Kutija
dopredsjednica

Održano predavanje o naprednim...

Odjel industrijske primjene i Odjel za elektroenergetiku 9. ožujka 2012. u 14 h u Sivoj Vijećnici organizirao je predavanje 

Napredna mjerenja u uvjetima otvorenog tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj

Predavači su bili Vedran Gaće i Marin Bošković, HEP-ODS d.o.o., a predavanju je nazočilo 60 ljudi.

Više informacija o predavanju, životopise predavača te slike s predavanja možete naći u nastavku obavijesti.

 

Liberalizacija tržišta električne energije i energetski zakoni su osnovni pokretači uvođenja naprednih mjernih sustava električne energije. Strateški cilj Europske Unije je do 2020. godine poboljšati energetsku učinkovitost za 20%, povećati udio obnovljivih izvora energije za 20% te smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% uz osiguranje pouzdane opskrbe energijom, održivi razvoj te konkurentnost u smislu razvoja internog tržišta električne energije. Važan alat za ostvarenje navedenih ciljeva predstavljaju napredni mjerni sustavi. S vremenom su se mjerni sustavi razvijali sukladno zahtjevima tržišta električne energije i regulative te se njihov razvoj kretao od sustava za automatsko očitanje brojila u literaturi poznatijim kao AMR sustavi, preko sustava za automatsko upravljanje brojila (AMM sustavi) pa sve danas do infrastrukture za automatsko upravljanje brojilima, AMI.

Predavanje će obuhvatiti slijedeća područja:

  • Trenutno stanje tržišta električne energije u Hrvatskoj (10 min)
  • Zakonska podloga za uvođenje naprednog mjerenja ( 5 min)
  • Opis sustava očitavanja daljinskog očitavanja naprednih brojila u HEP ODS-u (12 min)
  • Aktualni pilot projekti vezani uz napredno mjerenje (3 min)
  • Demonstracija daljinskog očitanja brojila te pristup mjernim podacima preko web portala (15 min)

 

Životopisi predavača:

 

Vedran Gaće, dipl. ing. rođen je u Metkoviću 1976. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2001. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer automatika.

Po završetku studija zaposlilo se u Končar KET-u gdje je radio na sustavima automatske regulacije motornih pogona. Godine 2004. prelazi u tvrtku Energocontrol Zagreb gdje radi na sustavima za nadzor i upravljanje na elektroenergetskim postrojenjima, uzbudnim sustavima na sinkronim generatorima te na implementaciji sustava za daljinsko očitavanje brojila. Godine 2008. prelazi u HEP ODS gdje i danas radi na razvoju sustava daljinskog očitavanja brojila, definiranju strategije brojila, te na predviđanju potrošnje. Sudjeluje u definiranju i implementaciji pravila vezanih uz tržište električne energije.

 

Marin Bošković, dipl. ing. rođen je u Dubrovniku 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer elektroenergetika, usmjerenje energetski sustavi. Trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje – MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagreb.

Zaposlen je u HEP-ovoj tvrtki kćeri HEP-Operator distribucijskog sustava u Sektoru za gospodarenje mrežom i informatičku potporu.

Uže područje interesa su mu strategija brojila, analiza sustava za daljinsko očitavanje brojila, predviđanje potrošnje i izračun gubitaka. Aktivno sudjeluje u definiranju novih procesa na tržištu električne energije, poput promjene opskrbljivača, izračuna ostvarenja pojedinog opskrbljivača i uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih radova iz područja tržišta električne energije RH.

 

Autor: Hrvoje Pandžić
Popis obavijesti