Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
44612
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTVA

Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova

Područje interesa Društva za teoriju i primjenu mikrovalova je teorija, primjena i tehnologija mikrovalova, valovoda, bežične tehnologije koji se odnosi na korištenje komponenti, uređaja, prijenosnih linija i sustava vezanih uz generiranje, modulaciju, demodulaciju, upravljanje, prijenos, detekciju kao i efekte elektromagnetskih signala. Uključuje znanstvene, tehničke i industrijske aktivnosti. Teorija i tehnika mikrovalova primjenjuje fizička i matematička počela u analizi struktura dimenzija koje predstavljaju značajan dio valne duljine ili kada se trebaju uzeti u obzir propagacijski aspekti. (11/04)


Objavljeno: 22. 3. 2016. u 13:02

Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova (MTT), Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova (APS), Zajednički odjel za elektroničke elemente / poluvodičke integrirane sklopove (ED/SSC), Odjel komunikacijskih sustava HATZ te Zavod za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva pozivaju vas na predavanje:

"Kvantni prijelazi – temelj materijala za inženjerske tehnologije budućnosti"

koje će održati doc. dr. sc. Mihael Grbić, Fizički odsjek PMF-a u četvrtak 31. ožujka 2016., u 13 sati, u Sivoj vjećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Sažetak predavanja i životopis predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak

Očekuje se da će većina materijala za tehnologije budućnosti biti "adaptivna" tj. biti će moguće mijenjati njihova svojstva pomoću raznih kontrolnih parametara: temperature, magnetskog polja, dopiranja, tlaka, itd. Različita svojstva posljedica su različitih fizikalnih fenomena među kojima su s inženjerskog gledišta najzanimljivije transformacije među fazama, tj. fazni prijelazi. Dok su prijelazi uzrokovani toplinskim fluktuacijama relativno dobro istraženi, prijelazi kontrolirani kvantnim fluktuacijama još uvijek nisu potpuno shvaćeni i predstavljaju vrlo aktivno područje istraživanja u cijelom svijetu. Ovi kvantni fazni prijelazi upravljani su tlakom, magnetskim poljem ili kemijskim dopiranjem, a zbivaju se na temperaturi apsolutne nule, iako se njihov utjecaj može proširiti do neočekivano visokih temperatura. U prošlom desetljeću teorijska i eksperimentalna istraživanja dovela su velikog proboja u dvjema klasama materijala: frustriranim spinskim sustavima (FSS) i sustavima teških fermiona (HF). Očekuje se da će ova istraživanja utrti put k novim inženjerskim tehnologijama poput senzora za rad u ekstremnim uvjetima (tlak, temperatura), sustava za odvođenje topline u nanoelektroničkim sustavima, kvantnih metamaterijala i spinotronskih sustava.

Laboratoriju za nuklearnu magnetsku rezonanciju (NMR) materijala na Fizičkom odsjeku PMF-a (UniZg) je nedavno odobreno financiranje istraživanja novih materijala iz ove dvije klase – UKF projekt Quantum CorES. Radi se o združenom međunarodnom projektu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), Laboratorija za visoka magnetska polja (LNCMI) u Grenoblu  (Francuska),  Instituta  za  Fiziku (IF) i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). NMR je iznimno osjetljiva tehnika kojom se može doći do vrlo vrijednih informacija na razini pojedinog atoma u materijalu. Eksperimentalni rezultati će se uz teorijsku podršku suradnika s Instituta za Fiziku suprotstaviti dosadašnjim hipotezama i na taj način pokušati odgonetnuti mehanizam faznih prijelaza u proučavanim materijalima. Predložena istraživanja tehnički su veoma izazovna i zahtijevaju ulaganje u razvoj ekstremnih eksperimentalnih uvjeta kriogenog niskošumnog pojačala, visokog  tlaka  i  ultra niskih temperatura. Ti uvjeti omogućit će se suradnjom interdisciplinarnog tima, što će prevladati trenutačan nedostatak navedenih eksperimentalnih uvjeta u Zagrebu. Razvoj istraživanja pod tlakom unosi dosad nepostojeću dimenziju istraživanja u Zagrebu, a razvitak kriogenog niskošumnoga elektroničkog sustava bi trebao rezultirati prototipom za isplativu industrijsku primjenu.

Više informacija o projektu i NMR laboratoriju se može naći na:  

quantumcores.phy.hr

nmr.phy.hr

 

Životopis predavača

Mihael Grbić, rođen je u Sisku 13. siječnja 1982. godine. Diplomirao je na Fizičkom odsjeku (FO) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine s temom "Proučavanje dinamike virova u tankim filmovima niobija", i doktorirao na FO PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine s temom "Proučavanje supravodljivih fluktuacija i pseudoprocjepa u visokotemperaturnim supravodičima mikrovalnom metodom". Kao postdoktorand boravi na Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses u Grenoblu (Francuska) od 2011. do 2012. godine, te na Institute for Solid State Physics, University of Tokyo u Tokiju (Japan) u razdoblju od 2012. do 2014. Godine. Od 2006. godine zaposlen je kao asistent, od 2011. kao viši asistent, a od 2014. kao docent na FO PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena djelatnost je fokusirana na transportna i NMR istraživanja jako koreliranih sustava, i to poglavito supravodiča, kvantnih magneta te teških fermiona. 
Predaje na kolegiju Fizika za smjer Molekularna biologija i Znanost o okolišu na Biološkom odsjeku, te Praktikum iz čvrstog stanja i Praktikum iz moderne fizike za istraživački smjer na Fizičkom odsjeku.
Jedan je od osnivača projekta za popularizaciju fizike Fizika ekspres, koordinirao je Dan otvorenih vrata Fizičkog odsjeka 2015. godine, sudjeluje u radu sekcije za Znanstveni seminar Hrvatskog fizikalnog društva. Voditelj je UKF projekta Quantum Critical Matter in Strongly Correlated Electronic Systems (Quantum CorES).

 

 

 

 

Davor Bonefačić
Popis obavijesti
Mandatno razdoblje
do 31.12.2019.
 

Silvio Hrabar
predsjednik odjela
e-mail

 

Ivan Vilović
dopredsjednik odjela
e-mail

 

Davor Bonefačić
blagajnik
e-mail