Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
95195
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 25. 1. 2015. u 22:51
Uređeno: 25. 1. 2015. u 22:58
Predavanje u Osijeku 2. veljače 2015....

Sadržaj:  

Prvo računalo „druge generacije“ Honeywell 200“ u IPK Osijek. Osnivanje računalnog centra ERC i računalo IBM 360/30. Organizacija rada i održavanje. Stvaranje računalnog centra ORC i računalo  IBM 370/135, usporedba s IBM 260/30.

Računarstvo u gospodarstvu Osijeka: Elektroslavonija, Slavonska banka, Mobilia, Hrvatske šume, OLT i t d. Osoblje na velikim (Mainframe) računalima. Izobrazba osoblja i korisnika.

Računarstvo na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Terminali vezani na SRCE u Zagrebu. Malo računalo na Pedagoškom fakultetu. Računalo Digital  PDP-11  na Studiju elektrostrojarstva. Računalo Digital VAX.

Razdoblje osobnih računala početkom 90-ih godina. Nastanak računalne mreže. 

Prof.dr.sc. Darko Fischer rođen je 1938. U Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Osijeku. Maturirao je 1956. Diplomirao iz područja televizijskih prijemnika na Odjelu slabe struje ETF-a u Zagrebu 1961. Zapošljava se u Radioindustriji Zagreb, zatim u poduzeću Merkur u Zagrebu i nakon toga na ETF-u Zagreb kao asistent na Zavodu za elektroniku. Boravi jednu školsku godinu na Sveučilištu Birmingham. Magistrira 1969. iz područja poluvodiča na ETF-u u Zagrebu. Od 1970. do 1979. radi kao programer, sistem programer i rukovodilac odjela za obradu podataka u Saponiji Osijek. Od 1979. do 1986. radi kao predavač na Ekonomskom fakultetu. Predmete iz područja računarstva predaje na još nekoliko fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1986. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao predavač, docent i izvanredni profesor. Doktorsku disertaciju obranio je na FER-u Zagreb 1996. iz područja algoritama za planarne mreže. Objavio je više znanstvenih radova i oko 20 stručnih radova. Autor je nekoliko udžbenika i više programskih rješenja za komercijalne upotrebe. Umirovljen je 2003. i nastavlja raditi još pet godina kao vanjski saradnik na ETF-u i Odjelu za matematiku te Odjelu za fiziku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2010. živi u Zagrebu.     

Prof.dr.sc. Ninoslav Novak je rođen u Osijeku 1943. Osnovnu školu i gimnaziju pohađa i završava u Osijeku. Istovremeno studira šumarske i agronomske znanosti i diplomira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. Od 1962. do 1964. radi kao stručni suradnik na Šumarskom institutu u Zagreb. Od 1965. do 1967. je na Katedri za Uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija kao diplomirani inženjer redovno upisuje i studira na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 1969. godine započinje stalno stručno usavršavanje iz područja ICT na strojnoj i programskoj opremi IBM. Poslijediplomske studije iz Informacijskih, bibliotekarskih i komunikacijskih znanosti studirao je od 1971. do 1975. godine pri Referalnom centru Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (klasa prof. Bože Težaka, jednog od pionira razvitka i primjene ICT u Hrvatskoj). Akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja informacijskih znanosti, stekao je na Fakultetu informatike i organizacije u Varaždinu 1995. godine. Znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveno-nastavano zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti, polju informacijskih znanosti stekao je 2003. godine na na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Aktivan je i predaje na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima više predmeta iz područja programiranja, projektiranja i implementiranja ICT na raznim sveučilištima u zemlji i inozemstvu: Informatika, Poslovna informatika, Baze podataka, Sustavi za upravljanje bazama podataka, Programiranje i programski jezici, Elektroničko poslovanje, Upravljanje znanjem, Elektroničko bankarstvo, Upravljanje u digitalnom društvu, Digitalno gospodarstvo, Informacijski Management, Upravljanje poslovnim procesima, Sigurnost IS, Multimedijalne komunikacije u kulturi i umjetnosti, Upravljanje poslovnim dokumentima, Oblikovanje mrežnih stranica. Poznaje i koristi razne programske jezike, baze podataka i RAD alate. Predavač je na više specijalističkih i doktorskih studija u zemlji i inozemstvu. Uspješno je zadovoljio sve uvjete i položio sve module iz ECDL sustava, a certificirani je trener i ispitivač za European Computer Driving Licence. U mirovini je od 2013.

 

Eduard Kovačić,dipl.inž., je rođen u Osijeku 1947. Završio je gimnaziju Sara Bertić 1965.  Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu eksperimentalnu fiziku 1971. godine. Od početka radnog vijeka radio je u računarstvu kao programer i sistem programer. Programirao je u nekoliko programskih jezika i radio s nekoliko operacijskih sustava u Saponiji, Mobiliji i Elektroslavoniji u Osijeku, te do kraja radnog vijeka u Infosistem iz Zagreba. Sada je u mirovini u Zagrebu.

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI