Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
95195
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 26. 11. 2012. u 12:54
Uređeno: 26. 11. 2012. u 12:54

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

„Ekološki tretman sjemenskog materijala laserskim snopom“

koje će održati

Krešimir Nenadić

27.11.2012. u 11:30 sati na Elektrotehničkom fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Sažetak
Upotreba laserskog izvora svjetla u crvenom vidljivom području spektra. Opaženi pozitivni utjecaju tretmana laserom na sjemenski materijal. Rezultati i usporedba rezultata otklanjanja plijesni s površine zrna laserom i fungicidom. Rezultati otklanjanja viška vlage iz zrna. Pobuđivanje zrna laserom s ciljem poboljšavanja klijavosti. Ekološki aspekt upotrebe lasera umjesto fungicida.

Summary
Utilization of laser beam in red visible spectrum. Percived positive results in laser beam treatment on different type of seeds. Results and comparison in fungi removing process from seed surface by laser and fugicides. Excess humidity removing proces from seeds. Laser beam seeds excitation with goal to increase sprouting. Ecological aspect of laser beam utilization opposite to usage of fungicides.

Životopis
Krešimir Nenadić ( 1975. Požega). Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stječe 2000. g. obranom diplomskog rada pod nazivom "Utjeaj preciznosti prikaza podataka na točnost proračuna".  Poslijediplomski doktorski studij završava 2009. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i diplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Instruktor je na Akademiji mrežnih tehnologija.

Biography
Krešimir Nenadić (1975. Požega, Croatia). He received his Electrical engineering degree in 2000 and PhD in 2009, both from the Faculty of Electrical Engineering , University J.J. Strossmayer in Osijek, Croatia.  Instructor at the Academy for Network Technologies.  Lecturer at the Faculty of Electrical Engineering of the University J.J. Strossmayer in Osijek.

Aleksandar Szabo
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI