Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
95195
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 14. 9. 2015. u 18:15
Uređeno: 14. 9. 2015. u 18:15
Predavanje PRIPREMA NOVE GENERACIJE...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

 

Priprema nove generacije programskih inženjera za društvene izazove i mogućnosti budućnosti - Preparing Next Generation of Software Engineers for Future Societal Challenges and Opportunities

 

Predavanje će održati prof.dr.sc. Gordana Dodig Crnković, profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Maelerdalen, izvanredni profesor na Chalmers University of Technology i Sveučilištu Goeteborg, Švedska,  u ponedjeljak, 21. rujna 2015. u 12 sati, predavaonica K2-1,Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Cara Hadrijana 10. 

 

 

Sažetak:

Kao globalna zajednica suočavamo se sa egzistencijalnim izazovima kao što su globalno zatopljenje, manjak osnovnih resursa, degradacija okoliša i druge prijetnje za život na Zemlji, kao i mogućim neželjenim posljedicama novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, nano-tehnologije, biotehnologije i sl. Među mogucim odgovorima na te izazove okvirni program za europska istraživanja i tehnološki razvoj, Horizon 2020, formulirao je program rada pod naslovom “Znanost sa drustvom i za društvo”, koji postavlja temelje odgovornog istraživanja, inženjerstva i inovacija s ciljem kako bi podržao znanost i njene primjene koje doprinose napretku čovječanstva i ade na sprečavanju katastrofalnih događaja i njihovih posljedica. Ovaj cilj može se postići samo ako se obrazuje inženjere i znanstvenike sa ne samo dubokim tehničkim znanjem nego i sa osjećajem odgovornosti i širokom socijalnom kompetencijom. Iz perspektive iskustava sa dva švedske sveučilišta, Mälardalen University i Chalmers University of Technology, u radu sa dodiplomskim i postdiplomskim studentima ova studija zagovara neophodnost nastave profesionalne etike i održivog razvoja za studenate iz podrucja znanosti i inženjerstva.

 Predavanje se temelji na slijedecem članku:

Dodig-Crnkovic, G., Preparing Next Generation of Software Engineers for Future Societal Challenges and Opportunities. ESEC/FSE 2015 SSE'15, September 01 2015, Bergamo, Italy

 i predavanju:

http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/TEACHING-ETHICS-TO-ENGINEERS.pdf

 

Kratki životopis:

Gordana Dodig - Crnković je profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Mälardalen, i izvanredni profesor na Chalmers University of Technology i Sveučilištu u Göteborgu, Švedska. Njeni istraživački interesi uključuju računalne paradigme, Informacijsko-računalni model prirode, prirodno računalstvo, socijalno računalstvo i socijalnu kogniciju, temelje informacije, računalno generiranje znanja, računalne aspekte inteligencije i spoznaje, teoriju znanosti / filozofiju znanosti, te podrucje računalstva i filozofije. Njezino istraživanje i nastavni rad u etici uključuju etiku računalstva, informacijsku etiku, robo-etiku i inženjersku etiku. Ona je odgovorna za tečaj Etika istraživanja i održivi razvoj na Sveučilištu Chalmers. Više informacije može se naći na http://www.idt.mdh.se/~gdc/

 

Abstract

As a global community we are facing number of existential challenges like global warming, deficit of basic commodities, environmental degradation and other threats to life on earth, as well as possible unintended consequences of AI, nano-technology, biotechnology, and similar. Among world-wide responses to those challenges the framework programme for European research and technological development, Horizon 2020, have formulated the Science with and for Society Work Programme, based on Responsible Research and Innovation with a goal to support research contributing to the progress of humanity and preventing catastrophic events and their consequences. This goal may only be reached if we educate responsible researchers and engineers with both deep technical knowledge and broad disciplinary and social competence. From the perspective of experiences at two Swedish Universities, this paper argues for the benefits of teaching professional ethics and sustainable development to engineering students.

 

Short Bio

Gordana Dodig-Crnković is professor of Computer Science at Mälardalen University, Sweden and Associate Professor at Chalmers University of Technology and University of Gothenburg. Her research interests include computing paradigms, info-computational models, natural computing, social computing and social cognition, foundations of information, computational knowledge generation, computational aspects of intelligence and cognition, theory of science/philosophy of science, computing and philosophy. Her research and teaching in ethics include ethics of computing, information ethics, roboethics, and engineering ethics. She is responsible for the course Research Ethics and Sustainable Development at Chalmers. More information can be found at http://www.idt.mdh.se/~gdc/ 

 

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI