Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci


Success Stories - dr.sc. Dražen Brščić

U petak 23.3.2018. IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci je održao predavanje Success Stories sa docentom dr.sc. Draženom Brščićem sa Tehničkog fakulteta u Rijeci. Zahvaljujemo se gostu predavaču na iznimno zanimljivom predavanju u kojem je podjelio trenutke iz svog života, od studiranja pa do rada u znanosti sa međunarodnim uspjehom te životu u Japanu i Njemačkoj. Zahvaljujemo se Alumni klubu Tehničkog fakulteta u Rijeci na suorganizaciji i nadamo se kako ćemo u budućnost imati još ovakvih predavanja.

Autor: IEEE Studentski ogranak Rijeka
Popis obavijesti