Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci


Održano predavanje dr. sc. Iven...

Alumni klub Tehničkog fakulteta u Rijeci, IEEE Young Professionals, Studentski Zbor i IEEE Studentski ogranak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizirali su predavanje prof. Iven Mareels na temu "Artificial intelligence – Perspectives: a brief history, present developments and future promises" koje se održalo u petak, 5. travnja 2019. godine. Sudionici su imali prilike naučiti mnogo toga o pojavi i razvoju umjetne inteligencije, kao i o njezinoj primjeni u industriji i ekonomiji. Odaziv je bio velik stoga se predavanje održalo u spojenim predavaonicama P1 i P2 u prizemlju Tehničkog fakulteta.

Autor: IEEE Studentski ogranak Rijeka
Popis obavijesti