Poziv na predavanje prof.dr.sc....

Poziv na predavanje

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Profesionalna etika kao priprema programskih inženjera za društvene izazove  budućnosti

 

Professional Ethics for Software Engineers as Preparation for  Chaallenges of the Future

 

 

prof.dr.sc. Gordana Dodig Crnković

 

utorak, 31. listopada 2017. u 13:15 sati, predavaonica K2-12

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Cara Hadrijana 10

Sažetak:

Kao globalna zajednica suočavamo se sa egzistencijalnim izazovima kao što su globalno zatopljenje, manjak osnovnih resursa, degradacija okoliša i druge prijetnje za život na Zemlji, kao i mogućim neželjenim posljedicama novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, nano-tehnologije, biotehnologije i sl. Među mogucim odgovorima na te izazove okvirni program za europska istraživanja i tehnološki razvoj, Horizon 2020, formulirao je program rada pod naslovom “Znanost sa drustvom i za društvo”, koji postavlja temelje odgovornog istraživanja, inženjerstva i inovacija s ciljem kako bi podržao znanost i njene primjene koje doprinose napretku čovječanstva i ade na sprečavanju katastrofalnih događaja i njihovih posljedica. Ovaj cilj može se postići samo ako se obrazuje inženjere i znanstvenike sa ne samo dubokim tehničkim znanjem nego i sa osjećajem odgovornosti i širokom socijalnom kompetencijom. Iz perspektive iskustava sa dva švedske sveučilišta, Mälardalen University i Chalmers University of Technology, u radu sa dodiplomskim i postdiplomskim studentima ova studija zagovara neophodnost nastave profesionalne etike i održivog razvoja za studenate iz podrucja znanosti i inženjerstva. Kako se programsko in enjerstvo nalazi u sredi tu razvoja svih glavnih tehnologija budućnosti, upoznavanje programskih in enjera s etičkim i socijalnim aspektima profesije je od osobitog značenja.

 

 

Kratki životopis:

Gordana Dodig - Crnković je profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Mälardalen, i izvanredni profesor na Chalmers University of Technology i Sveučilištu u Göteborgu, Švedska. Njeni istraživački interesi uključuju računalne paradigme, Informacijsko-računalni model prirode, prirodno računalstvo, socijalno računalstvo i socijalnu kogniciju, temelje informacije, računalno generiranje znanja, računalne aspekte inteligencije i spoznaje, teoriju znanosti / filozofiju znanosti, te podrucje računalstva i filozofije. Njezino istraživanje i nastavni rad u etici uključuju etiku računalstva, informacijsku etiku, robo-etiku i inženjersku etiku. Ona je odgovorna za tečaj Etika istraživanja i održivi razvoj na Sveučilištu Chalmers. Više informacije može se naći na http://www.idt.mdh.se/~gdc/

Autor: zhocenski
Popis obavijesti