Pobjeda u IEEE Region 8 Educational...

Tim pod vodstvom Tomislava Jagušta, koordinatora za obrazovne aktivnosti u Hrvatskoj sekciji IEEE, pobjednik je natjecanja IEEE Region 8 Educational Activities Acceleration Program 2018 u kategoriji predsveučilišnog obrazovanja (Pre-University Education).

Autori pobjedničkog projektnog prijedloga pod nazivom "Computer games inspired learning activities for development of computational thinkingPlay2Learn" su Tomislav Jagušt, Ana Sović Kržić, Mirna Baksa i Robert Čiček. Projekt Play2Learn temelji se na ideji učenja kroz igru, tj. objedinjavanja računalnih igara s obrazovnim temama iz raznih STEM područja (uglavnom računarstva) kroz niz radionica i interaktivnih predavanja, u svrhu podučavanja učenika srednjih i osnovnih škola računalnom razmišljanju.

Srdačne čestitke nagrađenima!

Računalno razmišljanje (engl. computational thinking) generički je pristup rješavanju problema, sa sljedećim obilježjima: a) "razbijanje" složenog problema u skup manjih, lakše rješivih (pot)problema; b) razmatranje uzoraka i postojećih rješenja sličnih (pot)problema te njihova primjenjivost na (pot)problem koji se rješava; c) rješavanje svakog od manjih (pot)problema kroz odgovarajuću apstrakciju; i d) stvaranje skupa koraka ili pravila koji čine "recept" (algoritam) za rješavanje početnog problema, kao i (potencijalno) drugih sličnih problema. Iako se rješenje dobiveno računalnim razmišljanjem može relativno jednostavno pretvoriti u računalni program, ono samo po sebi ne uvjetuje primjenu računala – naprotiv; računalno razmišljanje primjenjivo je na razne probleme u različitim disciplinama, od humanističkih do matematike i prirodnih znanosti.

Projektni prijedlog Play2Learn temelji se na igranju scenarija iz "klasičnih" računalnih igara u pojednostavljenim "scenama" u stvarnom (fizičkom) svijetu. U okviru projekta osmislit će se i pilotirati niz radionica i interaktivnih predavanja, s pripadajućim nastavnim materijalima, koji se mogu slobodno i opetovano koristiti i prilagođavati raznim scenarijima, od primjene u školskoj učionici do nastupa na događajima popularizacije znanosti.

Autor: Maja Matijašević
Popis obavijesti