Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Uređaji i sustavi energetske elektronike – specifičnosti razvoja i primjene “

„Devices and systems of power electronics - specificities of development and application“

 koje će održati inženjeg elektrotehnike Marko Štetić, glavni projektant i direktor društva Mareton, Zagreb.  

Predavanje će se održati u utorak, 14. svibnja 2019. godine u 11:30 sati u predavaonici 0-31  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno se pozivaju studenti preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija. U nastavku slijedi kratak  opis predavanja i životopis predavača.

Životopis predavača:

Marko Štetić (61 godina), inženjer elektrotehnike,  specijalizirao se za područje energetske elektronike. U cijelom radnim vijeku se bavi razvojem i projektiranjem uređaja i sustava energetske elektronike. Radio je u Elektrotehničkom Institutu Rade Končar do 1990. godine, a nakon toga u društvu MARETON energetska elektronika. U Institutu je razvijao napajačke uređaje za tiristorsku lokomotivu, tenk M84, mini podmornicu, teretno elektrovozilo i razne druge napajačke i zaštitne uređaje. Istaknuti rezultat u tom periodu je razvoj i realizacija prvog izmjenjivača napona primjenom visokofrekventne modulacije 100 kHz s primjenom MOSFET-a, a tehnologijom rezonantnog pretvarača, na području jugoistočne Europe. U Maretron-u radi od 1990. godine do danas kao glavni projektant i direktor društva.  U proteklih 35 godina razvio je više od 340 tipova napajačkih uređaja, više od 90 tipova industrijskih sustava neprekidnog napajanja (UPS) i više od 70 tipova mjernih i zaštitnih uređaja iz područja industrijske, odnosno energetske elektronike. Razvijeni i realizirani uređaji su u naponskom području  do 10 kV, sa strujama do 10 kA, snagama do 8 MW, korisnošću iznad 0,98 i gustoće iznad 2,4 kW/dm³. Razvijeni pretvarači primjenjuju se u elektroprivredi, željeznici, naftno-plinskom sektoru, brodovima i industriji općenito. Osim razvoja namijenjenih proizvodnji u matičnom društvu, radio je razvoj i za druge proizvođače napajačke tehnike iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske, Njemačke, SAD, Rusije i Izraela. 

Kratak sadržaj predavanja

Cilj predavanja je upoznavanje s tehnološkim  dostignućima i korisničkim mogućnostima na području energetske elektronike. Odabrana su dva tematska područja: sustavi neprekidnog napajanja i napajački uređaji.

Prezentirati će se industrijski višeizlazni modularni redundantni sustavi neprekidnog napajanja. Ukazati će se važnost pouzdanosti sustava i potkrijepiti primjerima iz prakse. Konfiguracija i dimenzioniranje sustava, odnosno odabiru snage pretvarača. Odabir i dimenzioniranja izlaznog razvoda napona sustava neprekidnog napajanja, odnosno pravilan odabir zaštitnih prekidača kod dizajna pojedinih  selektivnih nivoa razvoda. Osvrt na korištene akumulatorske baterije u sustavima neprekidnog napajanja. Zablude i poteškoće koje se dešavaju u praksi.

Razvoj i trendovi suvremenih ispravljača napona – punjača baterija. Poteškoće s kojima se sreću projektanti, proizvođači i korisnici. Potreba za primjenom uređaja za korekciju faktora snage (PFC) u ispravljaču, te pravilno dizajniranje elektromagnetske komponente (prigušnica i transformator). Pravilno dizajniranje tiskane pločice pretvarača i efikasno upravljanje radom MOSFET-a. Tipične greške i posljedice pri dizajniranju napajačkog uređaja. „Takmičenje“ razvojnih inženjera u smislu razvoja uređaja što veće korisnosti. Postizanje visoke korisnosti uređaja, te ukazivanje na probleme i posljedice. U razvoju i proizvodnji napajačkih uređaja neželjena ali neizbježna posljedica su elektromagnetske smetnje koje generira sklopni način rada. Postupci smanjenja  elektromagnetskih smetnji na dozvoljenu razinu.

Teme su odabrane na osnovu iskustva dobivenog kroz razgovor s mlađim inženjerima i njihovim zabludama pri razvoju takvih uređaja.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti