Poziv na predavanje: "Poslovna...

Odjel za menadžment u inženjerstvu i Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje:

Poslovna analiza i njena važnost na projektima razvoja softvera

koje će održati Tomislav Jukić, iz tvrtke CROZ d.o.o.

u srijedu, 16. listopada 2019. godine, u 17 sati, u dvorani S-18 Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 5.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju studenti.

Više o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

Cilj predavanja je opisati ulogu poslovne analize u kontekstu razvoja softvera, kako teče standardni proces od ideje do specifikacija novog softvera jasnih poslovnim stručnjacima, ali i programerima, arhitektima i drugim, tehničkim, ulogama na projektu. Biti će opisan način, tehnike, vještine i alati korištenjem kojih poslovni analitičari (ili slične projektne uloge) mogu paralelno učiti o novoj poslovnoj domeni i, zajedno sa ostalim članovima projektnog tima, razrađivati funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve za novim sustavom bilo u agilnim ili tradicionalnim projektima.

Životopis

Tomislav Jukić voditelj je prakse poslovna analiza i testiranje u tvrtci CROZ d.o.o. Tijekom zadnjih 15-ak godina koliko se bavi poslovnom analizom radio je na projektima za većinu većih banaka u Hrvatskoj, telekomima, državnim institucijama i sl. Osim uloge poslovnog analitičara radi kao product owner na agilnim projektima, voditelj projekata na tradicionalnim projektima razvoja softvera te konzultant za metodologije razvoja softvera i alate. Tomislav je također predavač na nekoliko CROZ-ovh tečajevima iz svog područja interesa te dnevno mentorira mlađe kolege.

Summary

The goal of the event is to describe business analysis in software development projects and explain the process from raw business ideas all the way to the clear software specifications understandable for business experts as well as architects, developers, and other technical project roles. It will describe how can different techniques, skills, and tools be used by business analysts (or other similar roles) to learn about new business domains and to refine functional and nonfunctional requirements on agile and traditional development projects.

Biography

Tomislav Jukić is a business analysis and software testing practice leader working in CROZ d.o.o. During the last 15 years while practicing business analysis, he participated in software development and consulting projects for all major banks in the Croatian market, telecom companies, government institutions, etc. Besides the role of business analyst, he works as a product owner on agile projects, project manager on traditional software development projects as well as a consultant for different software development methodologies and tools. Tomislav also works as an instructor for CROZ’s training in his area of expertise and mentor for younger colleagues.

Autor: Marko Horvat
Popis obavijesti