Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

"Višenačinski i višespektralni biometrijski sustav za autorizaciju

temeljen na značajkama ruke"

koje će održati Ivan Fratrić u utorak 11. prosinca 2007. u 9:30 sati u knjižnici Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računarske i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (zgrada D, treći kat, prostorija D305) u trajanju od jednog sata.

 

Sažetak

U sklopu predavanja bit će prikazan višenačinski biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke, kao i provedeni eksperimenti. Bit će prikazane metode procesiranja i segmentacije slika ruke dobivenih pomoću skenera i termalne infracrvene kamere, te metode izlučivanja značajki ruke. Značajke koje se izlučuju iz ruke u svrhu autorizacije uključuju značajke dobivene postupcima temeljenima na izgledu područja dlana i pet prstiju, značajke linija dlana, značajke geometrije ruke te značajke boje i teksture dlana. Pored ovih značajki, iz termalnih slika ruke izlučuju se značajke koje se koriste u modulu za detekciju živosti, kao bi se utvrdilo pripada li snimak živoj ruci ili se radi o pokušaju prijevare. Bit će prikazane moguće razine fuzije u biometrijskim sustavima, te pregled postupaka i pravila koje se koriste na različitim razinama fuzije. Načinjen je niz eksperimenata identifikacije s fuzijom na različitim razinama koje uključuju različite kombinacije značajki ruke.

 

 

Životopis

Ivan Fratrić diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu godine 2003. Od lipnja 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Bavi istraživanjima vezanim uz raspoznavanje uzoraka, računalni vid i umjetnu inteligenciju.
U koautorstvu je objavio je nekoliko radova na međunarodnim znanstvenim skupovima, te dva rada u časopisima s međunarodnom recenzijom.Autor: Aleksandar Szabo
Popis obavijesti