Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
4244
 
KOD ETIČNOSTI
Mi, članovi udruge IEEE, prepoznavajući važnost tehnologija i njihov utjecaj na kvalitetu života u cijelom svijetu, te prihvaćajući osobnu obvezu prema vlastitom zanimanju, kolegama i zajednicama kojima služimo, ovime se obvezujemo na najviše etičko i prefesionalno ponašanje te smo odlučili:
  1. prihvatiti odgovornosti u donošenju odluka koje su u suglasju sa sigurnošću, zdravljem i općom dobrobiti i hitno otkriti čimbenike koji bi mogli ugroziti javnost ili okoliš;

  2. izbjegavati stvarne ili uočene sukobe interesa kada god je to moguće i otkriti ih interesnim stranama ukoliko postoje;

  3. biti pošteni i realni u iznošenju tvrdnji ili procjena temeljenih na dostupnim podacima;

  4. odbiti mito i sve njegove oblike;

  5. unaprijediti razumijevanje tehnologije, njenih prikladnih primjena i potencijalnih posljedica;

  6. održavati i unaprjeđivati tehničku sposobnost i preuzeti tehnološke zadaće umjesto drugih samo zbog veće stručnosti i iskustva ili nakon potpunog iznošenja relevantnih ograničenja;

  7. tražiti, prihvatiti i nuditi objektivnu kritiku tehničkog, u svrhu prihvaćanja i ispravljanja pogrešaka te prikladno nagraditi tuđi doprinos;

  8. jednako se ophoditi prema svim osobama bez obzira na rasu, vjeru, spol, invaliditet, godine ili nacionalnost;

  9. izbjegavati ozljeđivanje drugi osoba, njihovog vlasništva, ugleda ili zaposlenja pogrešnim ili zlobnim radnjama;

  10. pomagati kolegama i suradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podržavati ih da se pridržavaju ovog koda etičnosti.
 
Odobrio Upravni odbor IEEE
Veljača 2006(tekst prenesen s ieee.org, preveo Hrvoje Pandžić)