Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
85480
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 13. 12. 2015. u 20:02
Uređeno: 13. 12. 2015. u 20:04
Predavanje Improving Situation of...

 

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

 

Improving Situation of Albania Water Sector by Using High Efficiency Electrical Drives

 

prof.dr.sc. Aida Spahiu

 

ponedjeljak, 14. prosinca  2015. u 13 sati, Vijećnica ETF-a

Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Kneza Trpimira 2b

 

 

Abstract 

The paper deals with the hypothesis that using high efficient drives on pump applications, in Albania water sector, instead of fixed speed pumping systems will bring: potential energy savings, reduction of operational costs, finance stability of water enterprises, better management of water resources, increasing the quality of services to consumers, improving water quality and environmental protection. In the paper is analysis the energy savings and economic benefits from replacement of standard motor with energy efficient one, compensation of power factor and using of variable speed drive instead of throttling valves to control flow rate. The study results, based on life cycle cost, have shown that improving efficiency of pumping systems bring potential energy savings, from 15% up to 37%, better water management, increase performance for water enterprises, more supply hours for population, reduction of CO2 emission and the investment has a short payback time up to 3 years. The findings of the study are in accordance with the policy of the Albanian government and European Energy Efficiency Directive 2012/27/EU.

 

 Short Bio

Aida Spahiu is Associate Professor of Faculty of Electrical Engineering at Polytechnic University of Tirana, Albania. Her teaching and research interests include the energy efficiency and control of electrical drives as fuzzy logic based control, sliding mode control, sensorless control of ac electric drives, the intelligent motion control of electrical machines etc. She has a wide experience in curricula design and development of Higher Education in Albania. She is responsible for the courses of Electrical Drives and Control of Electrical Drives in Electrical and Mechatronic Engineering. Currently, she is responsible of Automation Department at Faculty of Electrical Engineering and head of teaching and research group of Electrical Machines and Drives.

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2017.
 

Željko Hocenski
predsjednik odjela
zeljko.hocenski@etfos.hr

 

Goran Martinović

dopredsjednik Odjela

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI