Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
93329
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 9. 6. 2014. u 19:26
Uređeno: 25. 1. 2015. u 22:57
Poziv na predavanje u Osijeku

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Čimbenici uspjeha u informatizaciji i optimiranju

koje će održati

prof.dr.sc. Damir Kalpić

18. lipnja 2014. u 11 sati u dvorani 2-1 Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku u kampusu

Sažetak predavanja

Ne samo kod nas nego i u najrazvijenijem svijetu, neuspjesi projekata informatizacije i uvođenja optimiranja su još uvijek češći nego što je to slučaj s projektima u klasičnim tehničkim disciplinama. Razmatraju se uloge pojedinih dionika u tome procesu: rukovodstva tvrtke, neposrednih korisnika, kućne informatike tvrtke i vanjskih ponuđača informatičkih rješenja. Sugerira se izmijenjena uloga sektora informatike u tvrtki i proširenje uloge voditelja informatike. Spominje se uloga poslovne inteligencije. Dani su primjeri pogrešnih odluka u tvrtkama i opisi problema prilikom uvođenja promjena. Za ilustraciju, odabrani su neki citati u svezi otpora promjenama. Navode se preduvjeti za uspjeh i kratko se prezentira uspješno realizirani projekt optimiranja planova proizvodnje. Kritički se razmatraju mogući ciljevi optimiranja i priznaju neki nedostaci. Završava se zaključkom o potrebi trajnog angažmana u održavanju i unaprjeđenju informacijskog sustava, ilustrirano citatima iz svijeta.

 

Životopis predavača

Damir Kalpić je redoviti profesor računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Trenutno tamo predaje Algoritme i strukture podataka na preddiplomskom studiju te Operacijska istraživanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Mentor je studentima na seminarima, projektima, završnim i diplomskim radovima te doktoratima. Diplomirao je i doktorirao na istome fakultetu. Glavni profesionalni interes mu je u primjenama operacijskih istraživanja u informacijskim sustavima, ali i u drugim aplikacijama koje uključuju čovjeka kao krajnjeg korisnika, uključujući i e-učenje. Od 2000. to 2002., bio je prodekan Fakulteta. Od 2005. do 2010. obavljao je dužnost predstojnika novoosnovanog Zavoda za primijenjeno računarstvo. Bio je predsjednik međunarodnog programskog odbora konferencija Information Technology Interfaces od 1993. to 2001. Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje. Može fluentno komunicirati na engleskome, njemačkome, talijanskome i španjolskom, a sporazumijevati se na francuskom i portugalskom.

Aleksandar Szabo
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI