Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
94618
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 18. 9. 2016. u 22:18
Uređeno: 18. 9. 2016. u 22:27
Osnove razvoja i testiranja programa...

Poziv na predavanje

 

Osnove razvoja i testiranja programa elektroničkih upravljačkih jedinica prema V-ciklusu

 

Basics on Model-Based ECU Code-Development and Testing

 

 

prof.dr.sc. Laszlo Juhasz

 

ponedjeljak, 19. rujna 2016. u 11:30 sati, Vijećnica fakulteta

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, Osijek

 

 

Sažetak:

Tematika ovog predavanja obuhvaća osnove razvoja i testiranja programa za procesna računala („electronic control unit“, ECU) prema tzv. V-ciklusu (ili „Model-based ...“). Kratki pregled sadržaja:

Motivacija. Kratka uporedba s klasičnim metodama (manuelni razvoj softvera na osnovi specifikacije). Elementi V-ciklusa. Realni i simulirani elementi sustava i njihovo „povezivanje“ za: Offline Simulaciju, Rapid Control Prototyping, Generiranje serijskog („production“) koda, Hardware-in-the-loop Simulation, Kalibracija („Calibration“). Tipične greške i njihovo detektiranje.

 Kratki životopis:

Laszlo Juhasz je profesor na Deggendorf Institute of Technology Faculty of Electrical Engineering, Media Technology and Informatics. László Juhász je rođen u Zrenjaninu 1970 godine. Diplomirao je 1995. na Elektrotehničkom Odjelu Fakulteta tehničkih nauka (FTN) Sveučilišta u Novom Sadu (UNS), smjer Industrijska Elektronika. Magistarski rad i doktorsku disertaciju je izradio u suradnji Hochschule Ostwestfale-Lippe (HS-OWL)  i UNS pod naslovom „Control of a hybrid micropositioning system for use in industry and robotics“ 2011. Bio je asistent/suradnik u istraživanju na Tehnološkom Fakultetu UNS. Bio je znanstveni suradnik u institutu DaimlerChrysler Research and Technology u području elektronike i mehatronike (“Research Electronic and Mechatronic”, REM/SA), Frankfurt am Main, Njemačka. Bio je inženjer za razvoj i primjenu novih tehnologija u području Rapid Control Prototyping, Automatic Code Generation, Bypassing and Calibration pri dSPACE GmbH, Paderborn, Njemačka. Zatim je znanstveni  suradnik na fakultetu HS-OWL, Laboratorij za Automatsko Upravljanje i Mehatroniku, Lemgo, Njemačka. Sada je profesor Univerziteta primjenjenih znanosti u Deggendorfu (THD) na Fakultetima (1) Elektrotehnika, Informatika i Medijska Tehnika kao i (2) Strojarstvo i Mehatronika. 

 Ima objavljena 34 znanstvena rada koji su citirani 140 puta (prema google scholar). Primio je nagrade:   Finalist „Daimler Chrysler Research Award“ 2002. i  dSPACE Patent Award 2015, dva aktivna patenta (EU).

 

Više informacije može se naći na:

  https://www.th-deg.de/en/et-mt-en/contacts/professors/5673-prof-dr-laszlo-juhasz-en

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI