Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 


Broj posjeta:
48822
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Zajednički odjel za elektroničke elemente / poluvodičke integrirane sklopove


Društvo za elektroničke elemente  - Polje interesa za EDS su svi aspekti fizike, tehnike, teorije i fenomena elektroničkih i ionskih naprava kao što su elementarne i složene poluvodički naprave, organski i drugi u nastajanju materijalno temeljeni elementi, elementi s kvantnim efektom, optički uređaji, pokazivački i slikovni uređaji, fotonaponski, poluvodički senzori i aktuatori, poluvodički elementi snage, visokofrekvencijski elementi, mikromehanički, te cijevni i drugi vakumski elementi. Društvo se bavi istraživanjem, razvojem, projektiranjem i proizvodnjom vezano na materijale, obradom, tehnologijom i primjenom takvih elemenata, te znanstvenim, tehničkim i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju ovog područja.

Društvo za poluvodičke integrirane sklopove - Oblikovanje, implementacija i primjena integriranih sklopova u poluvodičima.

 


Objavljeno: 20. 2. 2016. u 17:56
Uređeno: 22. 2. 2016. u 08:21
Predavanje: " Projekt MEMSplit –...

Hrvatska sekcija IEEE, Odjel za elektroničke elemente / poluvodičke integrirane sklopove pozivaju vas na predavanje

 

Projekt MEMSplit – nove hrvatske mogućnosti za znanost i tehnologiju na mikroskali,

 

koje će održati Prof. dr. sc. Ante Bilušić (PMF Split), Doc. dr. sc. Tonko Garma (FESB Split) i Dr.sc. Marko Budimir (INETEC d.o.o. Zagreb).

Predavanje će se održati u utorak, 23. veljače 2016. u 14:15 sati u dvorani TCR. Sažetak predavanja i životopise predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak
U ovome predavanju ćemo predstaviti mogućnosti buduće znanstveno-istraživačke suradnje temeljene na  rezultatima projekta Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikroelektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu (MEMSplit), financiranog u sklopu poziva Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Sveučilište u Splitu, tvrtka partner Institut za nuklearnu tehnologiju (INETEC) d.o.o., a njegov je glavni rezultat funkcionalan laboratorij te baze znanja i vještina za znanstveno-tehnološku primjenu mikrotehnologije, poput tehnologije mikro-elektromehaničkih sustava (MEMS). Okosnicu laboratorija, koji je trenutno jedinstven u Hrvatskoj, čine uređaj za rasprašenje (sputtering) tankih filmova te čista soba s uređajima za optičku litografiju, kojima je na tankim filmovima moguće definirati mikrostrukture reda veličine do jednog mikrometra. Na mogućnosti novoosnovanog laboratorija se izvrsno naslanjaju i potencijali postojećih laboratorija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, koji uključuju pretraživački mikroskop s atomskom silom (AFM), pretražni elektronski mikroskop (SEM), uređaj za rendgensku difrakciju (XRD) te postav za električna i toplinska mjerenja na temperaturama od sobne do 1000 K.

 

 

Životopisi predavača

Prof. dr. sc. Ante Bilušić je rođen 1972. godine. Studij fizike, inženjerski smjer je završio na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je stekao i titulu doktora znanosti. Područje njegovog znanstvenoga interesa je eksperimentalna fizika kondenzirane tvari, posebice transportna svojstva naboja i topline u kompleksnim metalnim slitinama, slojevitim materijalima te supravodljivim tankim filmovima. Trenutno je zaposlen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Doc. dr. sc. Tonko Garma rođen je 1983. godine. Završio je studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a doktorirao nanotehnologiju na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (TUM). Područje njegovog znanstvenog interesa su različite tehnike električnih mjerenja u rasponu od pA do kA, odnosno primjene u područjima senzorike i elektroenergetike.  Trenutno je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Dr. sc. Marko Budimir, znanstveni suradnik, je rođen 1973. godine. Studij fizike, inženjerski smjer je završio na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a titulu doktora znanosti je stekao na Švicarskoj saveznoj politehnici u Lausannei (EPFL). Ima višegodišnje industrijsko iskustvo  u osnivanju i opremanju laboratorija za ultrazvučne sonde te dizajnu, izradu, certifikaciju i komercijalizaciju više od 20 tipova ultrazvučnih sondi koje tvrtka INETEC, u kojoj je trenutno zaposlen, koristi na terenskim ispitivanjima stanja nuklearnih elektrana.

Marko Koričić
Popis obavijesti
REPOZITORIJ
KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje
do 31.12.2019.
 
 
 

Mirko Poljak
predsjednik odjela
e-mail
 

Marko Koričić
dopredsjednik odjela
e-mail