Članski stupnjevi

Member (M) - uobičajeni i najčešći stupanj

Senior Member (SM) - član s najmanje desetgodišnjim iskustvom i značajnim rezultatima u struci

Fellow (F) - član s iznimnim doprinosom u profesiji

Associate Member (A) - član koji ne ispunjava uvjete za stupanj Member

Graduate Student Member (GSM) - član koji studira, ali je stekao već jednu diplomu, tako da inače ispunjava uvjete za stupanj M

Student Member (S) - član koji studira - studentski član

Life Member (LM, LS, LF) - član kojemu je zbroj godina života (najmanje 65) i godina članstva u IEEE jednak ili veći od 100.

Honorary Member (H) -  član izabran između osoba koje imaju izuzetan doprinos u području djelovanja IEEE-a, a inače nisu članovi IEEE-a

Affiliate (AF) - nije član IEEE-a, nego je član samo pojedinog društva unutar IEEE-a

Za više informacija o članskim stupnjevima i potrebnim kvalifikacijama posjeti http://www.ieee.org/web/membership/qualifications/qualifications.htmlZa informacije o podizanju članskog stupnja posjeti http://ieee.org/web/membership/grade_elevation/grade_elevation.html