Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
9708
 
ETIČKI KODEKS ČLANOVA IEEE-A
Mi, članovi udruge IEEE, prepoznavajući važnost tehnologija i njihov utjecaj na kvalitetu života u cijelom svijetu, te prihvaćajući osobnu obvezu prema vlastitom zanimanju, kolegama i zajednicama kojima služimo, ovime se obvezujemo na najviše etičko i prefesionalno ponašanje te smo odlučili:
 1. prihvatiti odgovornosti u donošenju odluka koje su u suglasju sa sigurnošću, zdravljem i općom dobrobiti i hitno otkriti čimbenike koji bi mogli ugroziti javnost ili okoliš;
   
 2. izbjegavati stvarne ili uočene sukobe interesa kada god je to moguće i otkriti ih interesnim stranama ukoliko postoje;
   
 3. biti pošteni i realni u iznošenju tvrdnji ili procjena temeljenih na dostupnim podacima;
   
 4. odbiti mito i sve njegove oblike;
   
 5. unaprijediti razumijevanje tehnologije, njenih prikladnih primjena i potencijalnih posljedica;
   
 6. održavati i unapređivati svoju tehničku kompetentnost i preuzimati samo one stručne poslove za koje smo kvalificirani na temelju školovanja ili iskustva ili nakon potpunog iznošenja relevantnih ograničenja;
   
 7. tražiti, prihvatiti i nuditi objektivnu kritiku profesionalnog rada u struci, u svrhu prihvaćanja i ispravljanja pogrešaka te prikladno nagraditi tuđe doprinose;
   
 8. jednako se ophoditi prema svim osobama bez obzira na rasu, vjeru, spol, invaliditet, godine ili nacionalnost;
   
 9. izbjegavati ozljeđivanje drugih osoba, njihovog vlasništva, ugleda ili zaposlenja pogrešnim ili zlonamjernim radnjama;
   
 10. pomagati kolegama i suradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podržavati ih da se pridržavaju ovog koda etičnosti.
 
Odobrio Upravni odbor IEEE
Veljača 2006

 

 


 

 

(tekst prenesen s ieee.org, preveo Hrvoje Pandžić)