Etički kodeks članova IEEE-a

Mi, članovi IEEE-a, prepoznajući važnost utjecaja naših tehnologija na kvalitetu života širom svijeta, te prihvaćajući osobnu obvezu prema vlastitom zanimanju, kolegama i zajednicama kojima služimo, ovime se obvezujemo na najviše etično i profesionalno ponašanje te smo sporazumni:

I. Pridržavati se najviših standarda integriteta, odgovornog i etičnog ponašanja u profesionalnim aktivnostima.

  1. na prvom mjestu imati sigurnost, zdravlje i opću dobrobit pučanstva, nastojati djelovati u skladu s praksom etičnog dizajna i održivog razvoja, zaštititi privatnost drugih te promptno razotkrivati čimbenike koji bi mogli ugroziti pučanstvo ili okoliš;
  2. poboljšati razumijevanje pojedinaca i društva u cjelini o mogućnostima i utjecaju konvencionalnih tehnologija i tehnologija u nastajanju, uključujući inteligentne sustave, na društvo;
  3. izbjegavati stvarne ili prividne sukobe interesa kada god je to moguće; a kada sukobi interesa postoje, otvoreno ih izložiti svima kojih se to tiče;
  4. izbjegavati nezakonito ponašanje u profesionalnim aktivnostima i odbijati podmićivanje u svim njegovim oblicima;
  5. tražiti, prihvatiti i nuditi iskrenu kritiku tehničkog rada, priznati i ispraviti pogreške, biti iskreni i realni u iznošenju tvrdnji ili procjena na temelju dostupnih podataka, te odgovarajuće navoditi tuđe doprinose;
  6. održavati i poboljšavati vlastite tehničke kompetencije te od drugih prihvaćati samo tehnološke zadatke za koje smo kvalificirani na temelju obuke ili iskustva, ili uz punu transparentnost u pogledu bitnih ograničenja;

II. Odnositi se pravedno i s poštovanjem prema svim osobama, ne sudjelovati u zlostavljanju ili diskriminaciji, te izbjegavati nanošenje povreda drugima.

  1. odnositi se pravedno i s poštovanjem prema svim osobama i ne sudjelovati u diskriminiranju na temelju karakteristika kao što su rasa, vjera, spol, invaliditet, dob, nacionalnost, spolna orijentacija, rodni identitet ili rodno izjašnjavanje;
  2. ne sudjelovati u uznemiravanju bilo koje vrste, uključujući seksualno uznemiravanje ili nasilničko ponašanje;
  3. izbjegavati nanošenje povreda drugima, njihovom vlasništvu, ugledu ili zaposlenju lažnim ili zlonamjernim radnjama, glasinama ili bilo kakvim drugim oblikom verbalnog ili fizičkog zlostavljanja;

III. Nastojati osigurati da ovaj kodeks usvoje kolege i suradnici.

  1. podupirati kolege i suradnike u pridržavanju ovog etičkog kodeksa, nastojati osigurati njegovo usvajanje i ne osvećivati se pojedincima koji prijave njegovo kršenje.

 

Odobrio Upravni odbor IEEE, uključujući sve revizije do lipnja 2020. godine. Ovdje možete preuzeti letak na engleskom jeziku.

Prva inačica: veljača 2006., osvježena inačica: prosinac 2018. godine, zadnja osvježena inačica: lipanj 2020. godine.
 

Tekst je preuzet iz dokumenta IEEE Policies, Section 7 - Professional Activities (Part A - IEEE Policies). Početnu inačicu preveo Hrvoje Pandžić, novije izmjenjene inačice prevela Maja Matijašević.