Etički kodeks članova IEEE-a

 

Mi, članovi IEEE-a, prepoznajući važnost naših tehnologija i njihova utjecaja na kvalitetu života širom svijeta, te prihvaćajući osobnu obvezu prema vlastitom zanimanju, kolegama i zajednicama kojima služimo, ovime se obvezujemo na najviše etičko i profesionalno ponašanje te smo odlučili:

  1. najvišom vrijednošću držati sigurnost, zdravlje i opću dobrobit javnosti, težiti djelovanju u skladu s etičkim dizajnom i održivim razvojem te promptno razotkrivati čimbenike koji bi mogli ugroziti javnost ili okoliš;
  2. izbjegavati stvarne ili prividne sukobe interesa kada god je to moguće; a kada sukobi interesa postoje, otvoreno ih izložiti svima koji bi njima mogli biti pogođeni;
  3. biti pošteni i realni u iznošenju tvrdnji ili procjena na temelju dostupnih podataka;
  4. odbiti mito u bilo kojem obliku;
  5. unaprijediti razumijevanje pojedinaca i društva o mogućnostima i utjecaju na društvo konvencionalne tehnologije i tehnologija u nastajanju, uključujući inteligentne sustave;
  6. održavati i unapređivati svoju tehničku kompetentnost te preuzimati samo takve stručne poslove, za koje smo kvalificirani na temelju školovanja ili iskustva, odnosno, uz potpunu otvorenost u pogledu relevantnih ograničenja;
  7. tražiti, prihvatiti i nuditi iskrenu i otvorenu kritiku tehničkog rada, priznavati i ispravljati pogreške, te ispravno navoditi tuđe doprinose;
  8. pravedno se ophoditi prema svim osobama i ne sudjelovati u diskriminatornim radnjama na temelju rase, vjere, spola, invaliditeta, dobi, nacionalnosti, spolne orijentacije, rodnog identiteta ili rodno izjašnjavanja;
  9. izbjegavati povredu drugih osoba, njihovog vlasništva, ugleda ili zaposlenja pogrešnim ili zlonamjernim radnjama;
  10. pomagati kolegama i suradnicima u njihovom profesionalnom razvoju te ih poduširati u pridržavanju ovog etičkog kodeksa.

 

Odobrio Upravni odbor IEEE

 

(Prva inačica: veljača 2006., osvježena inačica: prosinac 2018. godine)

 

 


 

(Tekst prenesen s ieee.org, iz dokumenta IEEE Policies, Section 7 - Professional Activities (Part A - IEEE Policies), October 2018. Početnu inačicu preveo Hrvoje Pandžić, novije izmjenjene inačice prevela Maja Matijašević.)