Što je IEEE?

Osnovni podaci

IEEE je najveća svjetska stručna udruga za unaprjeđivanje tehnologije.

Naziv "IEEE" skraćenica je punog službenog naziva (izv.) Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., u prijevodu Institut inženjera elektrotehnike i elektronike. Uobičajeno se izgovara slovkanjem engleske skraćenice i-e-e-e, kao "i-trostruko-e" ([ˌaɪ] triple [ˈiː]), što na engleskom zvuči kao eye-triple-eee).

Članovi IEEE-a su inženjeri, znanstvenici i stručnjaci koji, uz one koji djeluju u područjima elektrotehnike i elektronike, danas okupljaju i mnoge u područjima računarstva, razvoja softvera, informacijskih tehnologija, fizičare, liječnike i druge. Stoga se puni naziv udruge (osim u pravnim i službenim dokumentima) sve manji koristi, odnosno, naziva se jednostavno samo "IEEE".

IEEE u brojevima

Prema podacima krajem 2019. godine, IEEE ima:

  • više od 419.000 članova, od kojih više 124.000 studenata, u više od 160 država
  • 342 sekcija u deset zemljopisnih regija širom svijeta
  • 1.834 stručna odjela koji na lokalnoj razini objedinjuju članove sličnih tehničkih interesa
  • 3.422 studenska ogranka na sveučilištima i drugim visokim učilištima u više od 100 država
  • 2.600 stručnih odjela studentskih ogranaka
  • 39 tehničkih društava i 7 tehnička vijeća koji zastupaju široki raspon tehničkih interesa
  • oko 200 znanstvenih i strukovnih časopisa
  • digitalna knjižnica IEEE Xplore® s više od 5 milijuna dokumenata
  • više od 1.800 konferencija održavanih po cijelom svijetu godišnje
  • oko 1.200 važećih IEEE normi i više od 650 normi u razvoju.

Najnoviji podaci dostupni su na stranici "IEEE at a glance".

Aktivnosti IEEE-a

IEEE nastoji poticati, organizirati i pomagati tehničke aktivnosti širom svijeta. Glavni mu cilj je unaprijediti teorijska i praktična znanja u području elektrotehnike i računarstva, i s njima povezanim područjima. IEEE objavljuje skoro trećinu ukupne svjetske literature na području elektrotehnike, računarstva i elektronike te podupire stručne i znanstvene skupove i aktivnosti širom svijeta usmjerenih ka napretku tehnologije. IEEE omogućuje članovima praćenje najnovijih dostignuća i uvid i sudjelovanje u razvoju normi. IEEE je ključna organizacija iza normi u primjeni u telekomunikacijama (primjerice, IEEE 802® norme za Ethernet i bežične lokalne mreže, tj. Wi-Fi®), informacijskim tehnologijama i proizvodima i uslugama u području energetike.

Tko ima koristi od IEEE-a?

Putem svojih članova širom svijeta, IEEE je vodeći autoritet u područjima računarstva, biomedicinskih tehnologija i telekomunikacija, energetike, potrošačke elektronike i mnogih drugih. Članovi se oslanjaju na IEEE kao izvor pouzdanih stručnih informacija, profesionalnih istraživanja i usluga. Kako bi poticao interes za inženjerska zanimanja, IEEE također ima aktivnosti usmjerene prema srednjoškolcima te studentima na sveučilištima širom svijeta.