Poziv za nominacije za godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE za 2021.

Poštovane kolegice i kolege članovi Hrvatske sekcije IEEE,

program godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE uveden je radi odavanja priznanja članovima koji su se istaknuli u profesionalnom, stručnom, znanstvenom, edukacijskom ili volonterskom radu. Nominirati mogu (i biti nominirani) samo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE su:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE;
 • Nagrada za iznimni doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos;
 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE za poseban doprinos tvrtke;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana.

Pozivam vas da do 25. listopada 2021. godine pošaljete nominacije za nagrade na elektroničku adresu ieeecroatiasection@gmail.com.

Nominacije za nagrade šalju se na obrascima (za nominaciju člana i za nominaciju pravne osobe) koje možete naći u repozitoriju na ovoj web-stranici.

Srdačan pozdrav,

Mislav Grgić, Snježana Rimac-Drlje, Davor Bonefačić
Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE


Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE

[award_icon]Svrha dodjele nagrada Hrvatske sekcije IEEE je odavanje priznanja istaknutim pojedincima i pravnim osobama u Hrvatskoj, te promocija tehničke struke i napretka tehnologije u Hrvatskoj. Procedura, rokovi i pravila za dodjelu nagrada definirani su u Pravilniku za dodjelu nagrada Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade su:

 1. Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Nikola Tesla Award)

  Hrvatska sekcija IEEE ovom nagradom obilježava doprinos Nikole Tesle tehničkoj struci. Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE za izniman stručni ili znanstveni doprinos u tehničkom području.

 2. Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Distinguished Service Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i promociji Hrvatske sekcije IEEE te je tako ostvario izniman doprinos razvoju Sekcije.

 3. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Educator Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji se posebno istaknuo obrazovnim radom u gospodarstvu, državnim institucijama ili visokoškolskim ustanovama.

 4. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Engineer Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji je ostvario izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu.

 5. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Student Volunteer Award)

  Nagrada se dodjeljuje studentskom članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i time ostvario značajan doprinos razvoju Sekcije.

 6. Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: Friend of IEEE Croatia Section Award)

  Nagrada se dodjeljuje pravnoj osobi koja kroz svoju poslovnu praksu podržava rad volontera IEEE i članstvo svojih zaposlenika u IEEE te tako doprinosi napretku tehnologije u Hrvatskoj.

Postupci i rokovi

Nominirati (i biti nominirani) za nagrade mogu biti isključivo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Postupak za nominaciju i odabir dobitnika te dodjela godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE odvija se prema sljedećim rokovima:

 1. Javni poziv za nominacije: do kraja lipnja tekuće godine
 2. Rok za slanje nominacija: do kraja rujna tekuće godine
 3. Izbor dobitnika nagrada: do kraja listopada tekuće godine

Poziv za slanje nominacija bit će upućem putem mailing-liste članova Hrvatske sekcije IEEE, svima koji su u svom osobnom profilu (kroz portal MyIEEE) dali dozvolu da ih se kontaktira u svezi s lokalnim aktivnostima.

Nominacije se šalju koordinatoru za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE putem odgovarajućeg obrasca:

Prispjele nominacije razmotrit će Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE. Po isteku roka za prijavu nominacija, Odbor za nagrađivanje odabrat će dobitnike nagrada. Vrijeme i mjesto dodjele nagrada bit će objavljeno putem mailing liste svih članova Hrvatske sekcije.


Repozitorij