Poziv za nominacije za godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE za 2024. godinu

Program godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE uveden je radi odavanja priznanja članovima koji su se istaknuli u profesionalnom, stručnom, znanstvenom, edukacijskom ili volonterskom radu. Nominirati mogu (i biti nominirani) samo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE su:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE
 • Nagrada za iznimni doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos
 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE za poseban doprinos tvrtke
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana.

Nominacije za nagrade, na obrascima (za nominaciju člana i za nominaciju pravne osobe) koje možete naći u repozitoriju na ovoj web-stranici, primaju se na elektroničku adresu ieeecroatiasection@gmail.com do 30. rujna 2024. godine.


Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE

[award_icon]Svrha dodjele nagrada Hrvatske sekcije IEEE je odavanje priznanja istaknutim pojedincima i pravnim osobama u Hrvatskoj, te promocija tehničke struke i napretka tehnologije u Hrvatskoj. Procedura, rokovi i pravila za dodjelu nagrada definirani su u Pravilniku za dodjelu nagrada Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade su:

 1. Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Nikola Tesla Award)

  Hrvatska sekcija IEEE ovom nagradom obilježava doprinos Nikole Tesle tehničkoj struci. Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE za izniman stručni ili znanstveni doprinos u tehničkom području.

 2. Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Distinguished Service Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i promociji Hrvatske sekcije IEEE te je tako ostvario izniman doprinos razvoju Sekcije.

 3. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Educator Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji se posebno istaknuo obrazovnim radom u gospodarstvu, državnim institucijama ili visokoškolskim ustanovama.

 4. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Engineer Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji je ostvario izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu.

 5. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Student Volunteer Award)

  Nagrada se dodjeljuje studentskom članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i time ostvario značajan doprinos razvoju Sekcije.

 6. Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: Friend of IEEE Croatia Section Award)

  Nagrada se dodjeljuje pravnoj osobi koja kroz svoju poslovnu praksu podržava rad volontera IEEE i članstvo svojih zaposlenika u IEEE te tako doprinosi napretku tehnologije u Hrvatskoj.

Postupci i rokovi

Nominirati (i biti nominirani) za nagrade mogu biti isključivo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Postupak za nominaciju i odabir dobitnika te dodjela godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE odvija se prema sljedećim rokovima:

 1. Javni poziv za nominacije: do kraja lipnja tekuće godine
 2. Rok za slanje nominacija: do kraja rujna tekuće godine
 3. Izbor dobitnika nagrada: do kraja listopada tekuće godine

Poziv za slanje nominacija bit će upućem putem mailing-liste članova Hrvatske sekcije IEEE, svima koji su u svom osobnom profilu (kroz portal MyIEEE) dali dozvolu da ih se kontaktira u svezi s lokalnim aktivnostima.

Nominacije se šalju koordinatoru za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE putem odgovarajućeg obrasca:

 • nagrade pod rbr. 1.-5.: obrazac za nominaciju člana (MS Word, PDF),
 • nagrada pod rbr. 6.: obrazac za nominaciju pravne osobe (MS Word, PDF).

Prispjele nominacije razmotrit će Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE. Po isteku roka za prijavu nominacija, Odbor za nagrađivanje odabrat će dobitnike nagrada. Vrijeme i mjesto dodjele nagrada bit će objavljeno putem mailing liste svih članova Hrvatske sekcije.


Repozitorij