Dobitnici godišnjih nagrada za 2018. godinu

Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE odabrao je, među zaprimljenim nominacijama, dobitnike Godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE za 2018. godinu:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE:
      Dinko Begušić, Sveučilište u Splitu - za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području komunikacijskih mreža i digitalne obrade signala u komunikacijama;
 • Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE:
      Tomislav Jagušt, Sveučilište u Zagrebu - za izniman doprinos prepoznatljivosti Hrvatske sekcije IEEE kao partnera u poticanju tehničke kreativnosti i popularizaciji računalne znanosti i tehnologije u predsveučilišnom obrazovanju;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju:
      Kruno Miličević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - za uspješno povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u inženjerskom obrazovanju te poticanje studentskog poduzetništva;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos:
      Sadko Mandžuka, Sveučilište u Zagrebu - za inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu u području inteligentnih transportnih sustava;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana:
      Diego Sušanj, Sveučilište u Rijeci - za uspješnu organizaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti te povezivanje studentskih ogranaka i interesne skupine Young Professionals;

 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE:
      KONČAR - Elektroindustrija d.d. - za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE.

Nagrade su svečano uručene dobitnicima na 13. svečanoj večeri Sekcije, 28. studenoga 2018. godine.

Srdačno čestitamo nagrađenima!


Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE

Svrha dodjele nagrada Hrvatske sekcije IEEE je odavanje priznanja istaknutim pojedincima i pravnim osobama u Hrvatskoj, te promocija tehničke struke i napretka tehnologije u Hrvatskoj. Procedura, rokovi i pravila za dodjelu nagrada definirani su u Pravilniku za dodjelu nagrada Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade su:

 1. Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Nikola Tesla Award)

  Hrvatska sekcija IEEE ovom nagradom obilježava doprinos Nikole Tesle tehničkoj struci. Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE za izniman stručni ili znanstveni doprinos u tehničkom području.

 2. Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Distinguished Service Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i promociji Hrvatske sekcije IEEE te je tako ostvario izniman doprinos razvoju Sekcije.

 3. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Educator Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji se posebno istaknuo obrazovnim radom u gospodarstvu, državnim institucijama ili visokoškolskim ustanovama.

 4. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Engineer Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji je ostvario izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu.

 5. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Student Volunteer Award)

  Nagrada se dodjeljuje studentskom članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i time ostvario značajan doprinos razvoju Sekcije.

 6. Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: Friend of IEEE Croatia Section Award)

  Nagrada se dodjeljuje pravnoj osobi koja kroz svoju poslovnu praksu podržava rad volontera IEEE i članstvo svojih zaposlenika u IEEE te tako doprinosi napretku tehnologije u Hrvatskoj.

Postupci i rokovi

Nominirati (i biti nominirani) za nagrade mogu biti isključivo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Postupak za nominaciju i odabir dobitnika te dodjela godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE odvija se prema sljedećim rokovima:

 1. Javni poziv za nominacije: do kraja lipnja tekuće godine
 2. Rok za slanje nominacija: do kraja rujna tekuće godine
 3. Izbor dobitnika nagrada: do kraja listopada tekuće godine

Poziv za slanje nominacija bit će upućem putem mailing-liste članova Hrvatske sekcije IEEE, svima koji su u svom osobnom profilu dali dozvolu da ih se kontaktira u svezi s lokalnim aktivnostima.

Nominacije se šalju koordinatoru za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE putem odgovarajućeg obrasca:

Prispjele nominacije razmotrit će Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE. Po isteku roka za prijavu nominacija, Odbor za nagrađivanje odabrat će dobitnike nagrada. Vrijeme i mjesto dodjele nagrada bit će objavljeno putem mailung liste svih članova Hrvatske sekcije.


Poziv za nominacije za godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE

Poštovane kolegice i kolege članovi Hrvatske sekcije IEEE,

program godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE uveden je radi odavanja priznanja članovima koji su se istaknuli u profesionalnom, stručnom, znanstvenom, edukacijskom ili volonterskom radu. Nominirati mogu (i biti nominirani) samo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE su:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE;
 • Nagrada za iznimni doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskoj edukaciji;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos;
 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE za poseban doprinos tvrtke;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana.

Pozivam vas da do 19. listopada 2018. godine pošaljete nominacije za nagrade Josipu Balenu, koordinatoru za nagrađivanje Sekcije, na elektroničku adresu: josip.balen AT ferit.hr

Nominacije za nagrade šalju se na obrascu koji možete naći u repozitoriju na ovoj web-stranici (za nominaciju člana i za nominaciju pravne osobe).

Nagrade će dobitnicima biti uručene na 13. svečanoj večeri Hrvatske sekcije IEEE s dodjelom godišnjih nagrada, o čemu ćemo vas pravodobno izvijestiti.

 

Srdačan pozdrav,

Josip Balen

Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE