Dobitnici godišnjih nagrada za 2020. godinu

Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE odabrao je, među zaprimljenim nominacijama, dobitnike Godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE za 2020. godinu:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE:
      Slavko Krajcar, Sveučilište u Zagrebu - za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva te značajna ostvarenja u primjeni elektrotehnike i informacijske tehnologije;

 • Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE:
      Davor Bonefačić, Sveučilište u Zagrebu - za primjerno vođenje Odjela za teoriju i primjenu mikrovalova, kao i Zajedničkog odjela za zrakoplovne elektroničke sustave te geoznanosti i daljinska istraživanja te potporu uspjesima studenata na natjecanjima IEEE;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju:
      Snježana Rimac-Drlje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području komunikacijskih i multimedijskih sustava i tehnologija te popularizaciji elektrotehnike i računarstva među učenicama srednjih i osnovnih škola;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos:
      Nikola Mišković, Sveučilište u Zagrebu - za izniman inženjerski doprinos u području pomorske robotike, a posebno inovativnih podvodnih robotskih sustava i autonomnih površinskih vozila;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana:
      Valentina Ćosić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - za iznimno uspješno vođenje Odjela za energetiku Studentskog ogranka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te organizaciju skupa "Smart Grid Congress 2019".

Srdačno čestitamo nagrađenima!


Poziv za nominacije za godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE za 2021.

Poštovane kolegice i kolege članovi Hrvatske sekcije IEEE,

program godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE uveden je radi odavanja priznanja članovima koji su se istaknuli u profesionalnom, stručnom, znanstvenom, edukacijskom ili volonterskom radu. Nominirati mogu (i biti nominirani) samo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE su:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE;
 • Nagrada za iznimni doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos;
 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE za poseban doprinos tvrtke;
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana.

Pozivam vas da do 25. listopada 2021. godine pošaljete nominacije za nagrade na elektroničku adresu ieeecroatiasection@gmail.com.

Nominacije za nagrade šalju se na obrascima (za nominaciju člana i za nominaciju pravne osobe) koje možete naći u repozitoriju na ovoj web-stranici.

Srdačan pozdrav,

Mislav Grgić, Snježana Rimac-Drlje, Davor Bonefačić
Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE


Dobitnici godišnjih nagrada za 2019. godinu

Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE odabrao je, među zaprimljenim nominacijama, dobitnike Godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE za 2019. godinu:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE:
      Ivan Petrović, Sveučilište u Zagrebu - za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području automatskog upravljanja te međunarodno prepoznata i važna postignuća u istraživanju algoritama za sustave autonomije mobilnih robota;

 • Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE:
      Tomislav Capuder, Sveučilište u Zagrebu - za iznimno uspješno vođenje Odjela za elektroenergetiku i podršku djelovanju pripadajućeg odjela studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju:
      Hrvoje Džapo, Sveučilište u Zagrebu - za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju kroz povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u području stručnih praksi, razvoja karijera i poticanja studentskih poduzetničkih aktivnosti;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos:
      Miroslav Vrankić, Sveučilište u Rijeci i E-GLAS - za izniman inženjerski doprinos u razvoju inovativnih sustava za pomoć osobama s invaliditetom;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana:
      Filip Lipovac, Sveučilište u Rijeci - za iznimno uspješno vođenje Studentskog ogranka Sveučilišta u Rijeci te organizaciju prvog kongresa Odjela za računarstvo studentskih ogranaka Hrvatske sekcije;

Nagrade su svečano uručene dobitnicima na 14. svečanoj večeri Sekcije, 27. studenoga 2019. godine.

Fotografije s večere možete pogledati u galeriji.

Srdačno čestitamo nagrađenima!


Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE

[award_icon]Svrha dodjele nagrada Hrvatske sekcije IEEE je odavanje priznanja istaknutim pojedincima i pravnim osobama u Hrvatskoj, te promocija tehničke struke i napretka tehnologije u Hrvatskoj. Procedura, rokovi i pravila za dodjelu nagrada definirani su u Pravilniku za dodjelu nagrada Hrvatske sekcije IEEE.

Godišnje nagrade su:

 1. Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Nikola Tesla Award)

  Hrvatska sekcija IEEE ovom nagradom obilježava doprinos Nikole Tesle tehničkoj struci. Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE za izniman stručni ili znanstveni doprinos u tehničkom području.

 2. Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Distinguished Service Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i promociji Hrvatske sekcije IEEE te je tako ostvario izniman doprinos razvoju Sekcije.

 3. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Educator Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji se posebno istaknuo obrazovnim radom u gospodarstvu, državnim institucijama ili visokoškolskim ustanovama.

 4. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Outstanding Engineer Award)

  Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatske sekcije IEEE koji je ostvario izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu.

 5. Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana
  (engleski naziv: IEEE Croatia Section Student Volunteer Award)

  Nagrada se dodjeljuje studentskom članu koji se posebno istaknuo u volonterskom radu i time ostvario značajan doprinos razvoju Sekcije.

 6. Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE
  (engleski naziv: Friend of IEEE Croatia Section Award)

  Nagrada se dodjeljuje pravnoj osobi koja kroz svoju poslovnu praksu podržava rad volontera IEEE i članstvo svojih zaposlenika u IEEE te tako doprinosi napretku tehnologije u Hrvatskoj.

Postupci i rokovi

Nominirati (i biti nominirani) za nagrade mogu biti isključivo članovi Hrvatske sekcije IEEE.

Postupak za nominaciju i odabir dobitnika te dodjela godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE odvija se prema sljedećim rokovima:

 1. Javni poziv za nominacije: do kraja lipnja tekuće godine
 2. Rok za slanje nominacija: do kraja rujna tekuće godine
 3. Izbor dobitnika nagrada: do kraja listopada tekuće godine

Poziv za slanje nominacija bit će upućem putem mailing-liste članova Hrvatske sekcije IEEE, svima koji su u svom osobnom profilu (kroz portal MyIEEE) dali dozvolu da ih se kontaktira u svezi s lokalnim aktivnostima.

Nominacije se šalju koordinatoru za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE putem odgovarajućeg obrasca:

Prispjele nominacije razmotrit će Odbor za nagrađivanje Hrvatske sekcije IEEE. Po isteku roka za prijavu nominacija, Odbor za nagrađivanje odabrat će dobitnike nagrada. Vrijeme i mjesto dodjele nagrada bit će objavljeno putem mailing liste svih članova Hrvatske sekcije.


Repozitorij