Izvršni odbor za 2021. i 2022. godinu

Ana Katalinić Mucalo
predsjednica
Vinko Lešić
dopredsjednik
Tomislav Jagušt
tajnik sekcije
Ana Milas
blagajnica

Pridruženi članovi

Maja Matijašević
predsjednica 2017-2020
Marko Delimar
strategija Sekcije
Aleksandar Szabo
Davor Bonefačić
koordinacija odjela i interesnih skupina
Mario Kušek
konferencije
Dubravko Sabolić
odnosi s industrijom Section Industry Ambassador
Robert Milijaš
studentske aktivnosti
Filip Lipovac
predstavnik studenata i koordinator interesne skupine Young Professionals
Ninoslav Holjevac
humanitarne aktivnosti
Vlatka Tomić
elektroničke komunikacije i web-stranice
Siniša Tomić
vTools
Ana Sović-Kržić
profesionalne i obrazovne aktivnosti

Marko Horvat
komunikacija