Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
11780
 
IZVRŠNI ODBOR ZA 2017. I 2018. GODINU

Maja Matijašević

predsjednica
e-mail

Ana Katalinić Mucalo

dopredsjednica
e-mail

Vinko Lešić

tajnik sekcije
e-mail

 

Matea Filipović

blagajnica
e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

Mislav Grgić

N&A, članske aktivnosti
e-mail

 

 

 

Marko Delimar

koordinator za strategiju sekcije
e-mail

Igor Kuzle

koordinacija odjela i interesnih skupina
e-mail

 

Aleksandar Szabo

koordinacija odjela i interesnih skupina

LM-koordinator
e-mail

 
 
Mario Kušek

koordinator konferencija
e-mail

 
Dubravko Sabolić

odnosi s industrijom
Section Industry Ambassador
e-mail

 

Vedran Podobnik

profesionalne aktivnosti
e-mail

 

 

Ivana Stupar

koordinatorica aktivnosti
interesne skupine
Young Professionals
e-mail

 

Helena Peći

studenatske aktivnosti
e-mail

 
 
Tomislav Jagušt
 
obrazovne aktivnosti
e-mail

 

 

 

Josip Balen

koordinator za nagrađivanje

e-mail

 

Diego Sušanj

predstavnik studenata
e-mail

 

 

 

Siniša Tomić

vTools koordinator
e-mail

 

Vlatka Paunović

elektroničke komunikacije i web-stranice
e-mail

 

Tomislav Pokrajčić

humanitarne aktivnosti
e-mail