Geografske regije IEEE-a

IEEE je podijeljen u 10 regija. Regije 1-6 pokrivaju Sjedinjene Američke Države, a regije 7-10 ostatak svijeta.

Hrvatska sekcija spada u Regiju 8 - Europa, Srednji Istok, Afrika

 

Slika prikazuje podjelu po regijama. Nazivi regija su:

Slika ispod detaljno prikazuje regije 1-6.

  •