Pokroviteljstvo znanstvenih i stručnih skupova

Hrvatska sekcija IEEE podupire znanstvene i stručne skupove koji obrađuju teme iz polja elektrotehnike, računarstva te drugih srodnih i interdisciplinarnih polja (u interesnim područjima IEEE-a). Oblik suradnje koji pruža Hrvatska sekcija IEEE je tehničko pokroviteljstvo (technical co-sponsorship). VAŽNO: Dobiveno tehničko pokroviteljstvo nije trajno stečeno nego se mora obnavljati svake godine.

 

VAŽNA PROMJENA ZA TEHNIČKO KOSPONZORSTVO OD 2018.

Krajem 2018. godine Središnjica IEEE-a je donijela odluku da sve konferencije prijavljene nakon 1.1.2018. kojima "IEEE organizacijska jedinica" (society, regija, Hrvatska sekcija, odjeli Hrvatske sekcije) tehnički kosponzor, moraju platiti operacijske troškove koji uključuju $1000 fiksno, plus $15 po članku u IEEE Xplore (ako se konferencija odluči objaviti radove u toj bazi). Odluka je ovdje, a prezentacija koja ju pojašnjava je ovdje


Ti troškovi mogu biti plaćeni u potpunosti ili djelomično od strane organizacijskih jedinica IEEE-a (society, regija, Hrvatska sekcija, odjeli Hrvatske sekcije). Odluku o svakoj konferenciji (svaki puta kada se prijavi) donosi predsjednik organizacijske jedinice. Hrvatska sekcija IEEE-a nema sredstava pokriti te troškove tako da će odluke Hrvatske sekcije IEEE-a biti da ta sredstva podmiruje konferencija. Pojedini odjeli mogu donijeti drugačiju odluku ako imaju sredstva.
 

Hrvatska sekcija IEEE pomoći će u promidžbi skupa kojega podupire na sljedeći način:

  • omogućit će organizatorima skupa korištenje imena i logotipa Hrvatske sekcije IEEE, što će pomoći skupu u privlačenju kvalitetnih radova i prezentacija;
  • obavijest o održavanju skupa (npr. Call for Papers) proslijedit će svim članovima Sekcije (više od 700 članova);
  • oglasit će osnovne informacije o skupu na ovim web-stranicama.

Zauzvrat, organizator skupa obvezuje se da će:

  • za sve članove IEEE-a osigurati najmanje 10% popusta na kotizaciju za sudjelovanje na skupu;
  • tijekom trajanja skupa osigurati posebno mjesto pored registracijskog stola na kojem će biti postavljeni promidžbeni materijali IEEE-a (materijali se mogu naručiti ovdje uz IEEE account);
  • nakon održanog skupa, u roku od 30 dana, podnijeti kratko izvješće o održanom skupu koje treba sadržavati: podatke o pozvanim predavanjima, broju sekcija, broju prijavljenih radova (prije recenzije), broju prihvaćenih radova (nakon recenzije), te broju autora po državama.

Ako organizirate znanstveni ili stručni skup, te ste zainteresirani da Hrvatske sekcija IEEE bude tehnički pokrovitelj Vašeg skupa, molimo Vas obratite se koordinatoru konferencija Hrvatske sekcije IEEE Mariju Kušeku. Tehničko pokroviteljstvo trebate zatražiti prije slanja IEEE Conference Application obrasca i to najkasnije 6 mjeseci prije održavanja skupa.

 

Više informacija o znanstvenim i stručnim skupovima koji se održavaju pod pokroviteljstvom Hrvatske sekcije IEEE možete pronaći u izborniku lijevo.