Dobitnici godišnjih nagrada za 2023. godinu

Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE odabrao je, među zaprimljenim nominacijama, dobitnike Godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE za 2023. godinu:

 • Nagrada "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE:
      Adrijan Barić, Sveučilište u Zagrebu - za izniman stručni, znanstveni i obrazovni doprinos u području elektronike i mikroelektronike;

 • Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE:
      Dubravko Sabolić, HOPS - za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE kroz višegodišnje povezivanje studenata i industrije te pokretanje uspješnog serijala radionica "Business skills";

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju:
      Marko Đurasević, Sveučilište u Zagrebu - za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području programiranja i strojnog učenja;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos:
      Stjepan Picek, Sveučilište u Zagrebu - za izniman stručni i znanstveni inženjerski doprinos u području računalne sigurnosti i umjetne inteligencije;

 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za volonterski doprinos studentskog člana:
      Anja Babić, Sveučilište u Zagrebu  - za  izniman doprinos uspješnom radu Odjela za oceansko inženjerstvo Studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu .

Srdačno čestitamo nagrađenima!

 


Pregled dobitnika godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE (2006.-danas)


Godina Nagrada Osoba Ustanova Opis nagrade
2023 Nikola Tesla Adrijan Barić Sveučilište u Zagrebu za izniman stručni, znanstveni i obrazovni doprinos u području elektronike i mikroelektronike
2023 izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Dubravko Sabolić HOPS za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE kroz višegodišnje povezivanje studenata i industrije te pokretanje uspješnog serijala radionica "Business skills"
2023 izniman inženjerski doprinos Stjepan Picek Sveučilište u Zagrebu za izniman stručni i znanstveni inženjerski doprinos u području računalne sigurnosti i umjetne inteligencije
2023 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Marko Đurasević Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području programiranja i strojnog učenja
2023 volonterski doprinos studentskog člana Anja Babić Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos uspješnom radu Odjela za oceansko inženjerstvo Studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu
2022 Nikola Tesla Zdenko Kovačić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni i stručni doprinos u područjima robotike i automatike
2022 izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Marina Dabić Sveučilište u Zagrebu za doprinos afirmaciji i međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske sekcije IEEE u području menadžmenta u inženjerstvu i tehnologiji
2022 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Sonja Grgić Sveučilište u Zagrebu za iznimne obrazovne aktivnosti u području komunikacijskih i multimedijskih sustava i tehnologija
2022 izniman inženjerski doprinos Domagoj Jakobović Sveučilište u Zagrebu za izradu javno dostupnog programskog okvira za razvoj i primjenu postupaka evolucijskog računarstva “Evolutionary Computation Framework”
2022 volonterski doprinos studentskog člana Stjepan Mrganić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za uspješno vođenje IEEE studentskog ogranka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te međunarodnu promociju Hrvatske sekcije IEEE
2021 Nikola Tesla Juraj Bartolić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području antena, elektromagnetizma, mikrovalne elektronike i komunikacijskih sustava;
2021 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Maja Matijašević Sveučilište u Zagrebu za višegodišnji doprinos uspješnom djelovanju i međunarodnoj promociji Sekcije, a posebno tijekom predsjedanja Sekcijom od 2017. do 2020. godine;
2021 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Drago Žagar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju kroz razvoj i provedbu novih studijskih programa iz elektrotehnike i računarstva u uskoj suradnji s gospodarstvom, poticanje studentskog poduzetništva i jačanje inženjerskog obrazovanja na sveučilišnoj razini;
2021 izniman inženjerski doprinos Oliver Jukić Consultem d.o.o za izniman inženjerski doprinos razvoju sustava upravljanja telekomunikacijskom mrežom;
2021 volonterski doprinos studentskog člana Nikola Pavković Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za iznimno uspješno vođenje IEEE studentskog ogranka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te organizaciju skupa "IEEE Croatian Student and Young Professional Congress 2021;
2021 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. za iznimnu institucijsku potporu organizaciji IEEE-ovih konferencija i događaja vezanih za gospodarsku granu energetike, podršku volonterskim aktivnostima svojih zaposlenika te njihovo sudjelovanje izlaganjem radova na velikom broju IEEE-ovih skupova.
2020 Nikola Tesla Slavko Krajcar Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva te značajna ostvarenja u primjeni elektrotehnike i informacijske tehnologije
2020 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Davor Bonefačić Sveučilište u Zagrebu za primjerno vođenje Odjela za teoriju i primjenu mikrovalova, kao i Zajedničkog odjela za zrakoplovne elektroničke sustave te geoznanosti i daljinska istraživanja te potporu uspjesima studenata na natjecanjima IEEE
2020 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Snježana Rimac-Drlje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području komunikacijskih i multimedijskih sustava i tehnologija te popularizaciji elektrotehnike i računarstva među učenicama srednjih i osnovnih škola
2020 izniman inženjerski doprinos Nikola Mišković Sveučilište u Zagrebu za izniman inženjerski doprinos u području pomorske robotike, a posebno inovativnih podvodnih robotskih sustava i autonomnih površinskih vozila
2020 volonterski doprinos studentskog člana Valentina Ćosić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za iznimno uspješno vođenje Odjela za energetiku Studentskog ogranka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te organizaciju skupa "Smart Grid Congress 2019"
2019 Nikola Tesla Ivan Petrović Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području automatskog upravljanja te međunarodno prepoznata i važna postignuća u istraživanju algoritama za sustave autonomije mobilnih robota
2019 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Tomislav Capuder Sveučilište u Zagrebu za iznimno uspješno vođenje Odjela za elektroenergetiku i podršku djelovanju pripadajućeg odjela studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu
2019 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Hrvoje Džapo Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju kroz povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u području stručnih praksi, razvoja karijera i poticanja studentskih poduzetničkih aktivnosti
2019 izniman inženjerski doprinos Miroslav Vrankić Sveučilište u Rijeci za izniman inženjerski doprinos u razvoju inovativnih sustava za pomoć osobama s invaliditetom
2019 volonterski doprinos studentskog člana Filip Lipovac Sveučilište u Rijeci za iznimno uspješno vođenje Studentskog ogranka Sveučilišta u Rijeci te organizaciju prvog kongresa Odjela za računarstvo studentskih ogranaka Hrvatske sekcije
2018 Nikola Tesla Dinko Begušić Sveučilište u Splitu za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području komunikacijskih mreža i digitalne obrade signala u komunikacijama
2018 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Tomislav Jagušt Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos prepoznatljivosti Hrvatske sekcije IEEE kao partnera u poticanju tehničke kreativnosti i popularizaciji računalne znanosti i tehnologije u predsveučilišnom obrazovanju
2018 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Kruno Miličević Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za uspješno povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u inženjerskom obrazovanju te poticanje studentskog poduzetništva
2018 izniman inženjerski doprinos Sadko Mandžuka Sveučilište u Zagrebu za inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu u području inteligentnih transportnih sustava
2018 volonterski doprinos studentskog člana Diego Sušanj Sveučilište u Rijeci za uspješnu organizaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti te povezivanje studentskih ogranaka i interesne skupine Young Professionals
2018 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- KONČAR - Elektroindustrija d.d. za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2017 Nikola Tesla Željko Hocenski Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izniman dugogodišnji doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva
2017 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Mislav Grgić Sveučilište u Zagrebu za višegodišnji doprinos uspješnom djelovanju i međunarodnoj promociji Sekcije, a posebno tijekom predsjedanja Sekcijom od 2013. do 2016. godine
2017 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Tihana Galinac Grbac Sveučilište u Rijeci za izniman doprinos u primjeni i prijenosu znanja iz gospodarstva u inženjersko obrazovanje u području računarstva
2017 izniman inženjerski doprinos Marinko Kovačić Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos razvoju metoda projektiranja višerazinskih učinskih pretvarača, mjernih sustava pikoamperske razlučivosti te metoda nadzora električnih strojeva
2016 Nikola Tesla Stanko Tonković Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektronike i biomedicinskog inženjerstva
2016 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Vinko Lešić Sveučilište u Zagrebu za izvrsno vođenje interesne skupine Young Professionals i uspješno povezivanje studenata i mladih inženjera iz industrije
2016 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Dragan Poljak Sveučilište u Splitu za izniman doprinos obrazovanju u području razvoja i primjene numeričkih metoda u elektromagnetizmu
2016 izniman inženjerski doprinos Gorislav Erceg za dostignuća primijenjena u izgradnji i modernizaciji industrijskih i energetskih postrojenja
2016 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci za veliku podršku radu Hrvatske sekcije IEEE, pružajući svoje prostorne, kadrovske i financijske resurse u svrhu rada Sekcije, pri čemu se posebno ističe podrška radu Studentskog ogranka Sveučilišta u Rijeci, koji je do sada ostvario brojne iskorake i aktivnosti
2015 Nikola Tesla Branko Jeren Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva
2015 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Tomislav Pokrajčić Binaria d.o.o. za izniman doprinos u pokretanju novih aktivnosti i uspješnosti timova Young Professionals i Industry Relations Hrvatske sekcije IEEE
2015 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Mirta Baranović Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području računarstva te razvoju programa studentskih razmjena
2015 izniman inženjerski doprinos Damir Žarko Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u projektiranju i izradi prototipova modernih motora visoke učinkovitosti
2015 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- EQUIDEM d.o.o. za višegodišnji doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2014 Nikola Tesla Ignac Lovrek Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području elektrotehnike i računarstva te značajna ostvarenja u primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije
2014 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Josip Balen Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za višegodišnji doprinos poticanju, uspješnosti i međunarodnoj vidljivosti studentskih aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE
2014 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Vladimir Mikuličić Sveučilište u Zagrebu za iznimne obrazovne aktivnosti u području elektroenergetskih sustava
2014 izniman inženjerski doprinos Šandor Dembitz Sveučilište u Zagrebu za ideju i razvoj Haschecka, hrvatskog akademskog pravopisnog mrežnog provjernika, koji besplatno služi internetskim korisnicima već više od dva desetljeća
2014 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE kroz pokroviteljstvo znanstvenih skupova, suorganizaciju radionica te poticanje članstva i aktivnosti svojih zaposlenika
2013 Nikola Tesla Nedjeljko Perić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području automatike i naprednih metoda upravljanja sustavima obnovljivih izvora energije
2013 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Igor Kuzle Sveučilište u Zagrebu za višegodišnji doprinos uspješnom djelovanju i međunarodnoj promociji Sekcije, a posebno tijekom predsjedanja Sekcijom od 2009. do 2012. godine
2013 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Darko Huljenić Ericsson Nikola Tesla za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju koji je pružio kao jedan od idejnih začetnika i prvi voditelj ljetne radionice "Ericsson Summer Camp"
2013 izniman inženjerski doprinos Ivana Podnar Žarko Sveučilište u Zagrebu za inovativnu primjenu istraživačkih spoznaja u usluzi preporučivanja sadržaja internetske televizije
2013 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE kroz potporu iznimno uspješnom djelovanju IEEE studentskog ogranka Osijek
2012 Nikola Tesla Leo Budin Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije
2012 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Ana Katalinić Mucalo Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb za uspješno vođenje interesne skupine GOLD Hrvatske sekcije IEEE
2012 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Marko Čupić Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području računarstva te razvoju alata za organizaciju nastavnih procesa i elektroničko učenje
2012 izniman inženjerski doprinos Ivan Fratrić Google Switzerland GmbH za izniman inženjerski doprinos u području računalne sigurnosti
2012 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2011 Nikola Tesla Hrvoje Babić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području elektronike, nuklearne instrumentacije i obradbe signala
2011 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Krešimir Delač Simulus grupa d.o.o. Zagreb za uspješno vođenje GOLD interesne skupine Hrvatske sekcije IEEE te za razvoj profesionalnih aktivnosti Sekcije
2011 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Vedran Bilas Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju u području elektroničke instrumentacije te poduzetništva i menadžmenta u inženjerstvu
2011 izniman inženjerski doprinos Hrvoje Balaško i Zlatko Jelačić AVC d.o.o., Zagreb za tehničko i organizacijsko vođenje projekta "Sabor TV - Integralni automatizirani sustav parlamentarne televizije"
2011 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Vipnet d.o.o., Zagreb za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2010 Nikola Tesla Zvonko Benčić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni, stručni i obrazovni doprinos u području energetske elektronike te bogatu publicističku djelatnost
2010 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Zdenko Šimić Sveučilište u Zagrebu za uspješno vođenje Odjela za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE
2010 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Nikola Rožić Sveučilište u Splitu za doprinos razvitku studijskih programa iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije na Sveučilištu u Splitu
2010 izniman inženjerski doprinos Mladen Pejković Vipnet d.o.o. Zagreb za stručni i inovativni doprinos ranom uvođenju paketskog prijenosa podataka radijskim sustavima u Hrvatskoj
2010 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Končar - Elektronika i informatika d.d. (Končar - INEM), Zagreb za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2009 Nikola Tesla Danilo Feretić Sveučilište u Zagrebu za izniman znanstveni doprinos području energetike, posebice nuklearne energetike
2009 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Sven Lončarić Sveučilište u Zagrebu za svekoliki razvitak aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE tijekom njegova predsjedanja Sekcijom
2009 izniman inženjerski doprinos Predrag Pale Sveučilište u Zagrebu za doprinos uvođenju Interneta u Hrvatsku, posebice za uspostavljanje Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet
2009 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Exor informatički inženjering d.o.o., Zagreb za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2008 Nikola Tesla Petar Biljanović Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos području elektronike i mikroelektronike te za zasluge u osnivanju ED/SSC zajedničkog odjela Hrvatske sekcije IEEE
2008 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Vesna Roje Sveučilište u Splitu za zasluge u osnivanju i uspješnom vođenju Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE koji je 2008. godine proglašen najboljim EMC odjelom u svijetu
2008 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Goran Martinović Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku za iznimne obrazovne aktivnosti u području računarstva te poticanje cjeloživotnog učenja u Odjelu za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
2008 izniman inženjerski doprinos Srebrenka Ursić Systemcom d.o.o. Zagreb za stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu, posebice u području razvitka i uporabe sustava za projektiranje mikroelektroničkih sklopova
2008 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Končar - inženjering za energetiku i transport, Zagreb za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2007 Nikola Tesla Branka Zovko-Cihlar Sveučilište u Zagrebu za izniman doprinos području radiokomunikacija te obrazovanju i razvoju mladih stručnjaka
2007 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Marko Delimar Sveučilište u Zagrebu za uspješan dugogodišnji rad na razvoju i međunarodnoj afirmaciji Hrvatske sekcije IEEE
2007 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Juraj Bartolić Sveučilište u Zagrebu za iznimne obrazovne aktivnosti u području mikrovalne elektronike i elektromagnetizma
2007 izniman inženjerski doprinos Srećko Seljan Ring Datacom, Zagreb za razvoj programske podrške za mobilne telekom operatere i njezin plasman na tržišta deset zemalja Europe i Bliskog istoka
2007 Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE -- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb za poseban doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE
2006 Nikola Tesla Vladimir Muljević Sveučilište u Zagrebu za iznimni doprinos u području automatskog upravljanja, obrazovanja i povijesti elektrotehnike
2006 Izniman doprinos Hrvatskoj sekciji Aleksandar Szabo Sveučilište u Zagrebu za iznimni volonterski rad i doprinos razvoju Hrvatske sekcije IEEE
2006 izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju Mario Žagar Sveučilište u Zagrebu za iznimne obrazovne aktivnosti u elektrotehnici i računarstvu
2006 izniman inženjerski doprinos Nenad Rister i Josip Ungarov Končar – Institut za elektrotehniku, Zagreb za iznimni stručni doprinos u industrijskim primjenama elektrotehnike
[...]