Konferencije - 2007. godina

e-biz 2007

e-biz 2007, Savjetovanje o elektroničkom poslovanju,
02.-04. travnja 2007., Opatija, Hrvatska

 

 


 

MIPRO 2007

MIPRO 2007, 30th Jubilee International Convention MIPRO 2007,
21-25 May 2007, Opatija, Croatia

 

 


 

CONTEL 2007

ConTEL 2007, 9th International Conference on Telecommunications,
13-15 June 2007, Zagreb, Croatia

 

 


 

CASE 19

CASE 19, 19. savjetovanje o metodama i alatima za razvoj poslovnih i informacijskih sustava,
18.-20. lipnja 2007., Opatija, Hrvatska

 

 


 

ITI 2007

ITI 2007, 29th International Conference Information Technology Interfaces,
25-28 June 2007, Cavtat, Croatia

 

 


 

AGRICONTROL 2007

AGRICONTROL 2007, 2nd IFAC International Conference on Modeling and Design of Distributed Control Systems in Agriculture,
03-05 September 2007, Osijek, Croatia

 

 

 

 


 

ELMAR-2007

ELMAR-2007, 49th International Symposium ELMAR-2007 focused on Mobile Multimedia,
12-14 September 2007, Zadar, Croatia

 

 


 

ICECom 2007

ICECom 2007, 19th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications,
24-26 September 2007, Dubrovnik, Croatia

 

 


 

SoftCOM 2007

SoftCOM 2007, 2007 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks,
27-29 September 2007, Split - Dubrovnik, Croatia

 

 

 

 


 

ISPA 2007

ISPA 2007, 5th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis,
27-29 September 2007, Istanbul, Turkey

 

 


 

KOM 2007


KOM 2007, Savjetovanje o komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici
26.-28. studenog 2007., Opatija, Hrvatska