Predavanje: Mild Hybrid EDS...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost IEEE Hrvatske sekcije 

pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

 

Mild Hybrid EDS (Electrical Driving System)

koje će održati

Igor Koržinek

Managing director 

Spyrosoft Solutions d.o.o.

 

dana 20.11.2020. s početkom u 12:00 sati

putem Microsoft Teams platforme

Poveznica za pristup: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkNjM2M2ItODY2Mi00NmVjLWE3NmEtZWJjMGQ3M2E2MzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278e58f7f-7b0c-4a37-aae4-e0034edd3bab%22%2c%22Oid%22%3a%220b40b8ac-8609-4da7-9afb-dda62f4f654f%22%7d

Sažetak:

Opis izvedenog projekta električnog pogona, korištenjem principa prihvaćenih u autoindustriji: AUTOSAR, ASPICE, ASIL, model-driven development – poseban osvrt na programski dio.

 

Biografija:

Igor Koržinek rođen je u Osijeku 1969. godine. Diplomirao ne na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, a na istom sveučilištu je završio znanstveni multidisciplinarni poslijediplomski studij „Vođenje i upravljanje pokretnim objektima“. Karijeru je proveo kao razvojni inženjer na projektima simulatora leta, hardversko-softverskih dodataka za iPhone, obračunskog sustava za telekomunikacije i razvoja sustava električnog pogona motora s primjenom u „lakim“ hibridnim pogonima automobila. Trenutno je izvršni direktor tvrtke specijalizirane za outsourcing inženjerskih resursa.

Autor: zhocenski
Popis obavijesti