Poziv na predavanje

Odjel za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE i Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) pozivaju Vas na predavanje

"Evocirani potencijali i invazivno EEG monitoriranje"

srijedu 11. studenog 2020. u 10:15,

putem platforme MS Teams.

Predavanje će održati nasl. doc. dr. sc. Magdalena Krbot Skorić u okviru predmeta Biomedicinski signali i sustavi. Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je dva školska sata. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavačici pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

U predavanju će biti predstavljena neurofiziološka metoda evociranih potencijala, koji predstavljaju odgovor mozga na specifičan podražaj. Metoda se primjenjuje već dugi niz godina u svakodnevnoj kliničkoj praksi i pruža uvid u funkcionalnost osjetnih i motornih puteva. Predstavit će se tehnologija same metode te najvažniji modaliteti koji se koriste. Drugi dio predavanja se bazira na invazivnom EEG monitoriranju i njegovoj primjeni u kirurškom liječenju osoba oboljelih od farmakorezistentne epilepsije. Obrada osoba oboljelih od farmakorezistentne epilepsije provodi se kroz aktivnu suradnju interdisciplinarnog tima te uključuje brojne neinvazivne i invazivne metode, koje će biti prikazane u ovom predavanju.

Biografija

Magdalena Krbot Skorić je medicinski inženjer na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje je voditelj Laboratorija za kognitivnu i eksperimentalnu neurofiziologiju. Aktivno sudjeluje u svakodnevnom kliničkom radu i provođenju dijagnostičkih procedura te u radu Referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Istraživač je na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, čiji rezultati su objavljeni u brojnim međunarodnim časopisima te prezentirani na domaćim i međunarodnim konferencijama. Od 2018. godine je naslovni docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a također je i predavač na diplomskom i poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dopredsjednica je Odjela za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE i član Izvršnog odbora Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku. Član je HLZ-a, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju, te International Federation of Clinical Neurophysiology i International Federation for Medical and Biological Engineering. Glavni znanstveni interesi su joj klinička neurofiziologija, biomedicinsko inženjerstvo i medicinska statistika.

Autor: Željka Lučev Vasić
Popis obavijesti