Predavanje: "Asistivna...

Odjel za računarstvo i Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE u suradnji s Istraživačkom jedinicom za znanost o podatcima Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave pozivaju vas na predavanje pod naslovom:

Asistivna tehnologija u službi postizanja autonomije u osoba s invaliditetom

koje će održati 

Ines Delzotto u srijedu, 24. svibnja 2023. godine s početkom u 15:00 sati preko platforme Zoom. Poveznica će naknadno biti dostupna u ovoj obavijesti.
 
Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno se pozivaju studenti. Jezik predavanja je hrvatski.

 
Životopis predavačice i sažetak predavanja nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja:

Asistivna tehnologija (AT) podrazumijeva uporabu različitih pomagala koja nadoknađuju neku određenu vještinu koju osoba s invaliditetom ne može samostalno izvoditi. Uz pomoć instrumenata koji mogu biti potpuno netehnološka rješenja, pa sve do visokosofisticiranih opcija pokretanih umjetnom inteligencijom korisniku se pruža podrška u vidu nadoknade nepostojećih/narušenih vještina (npr. potpuno nepokretna osoba može upravljati okolinom zjenicom oka, osoba koja ne govori može komunicirati kroz komunikator ili pisati dahom iz nosnice itd.).

Predavanje ima za cilj podignuti svijest o važnosti AT tehnologije danas, o njenoj koristi ne samo za korisnike već i cjelokupno društvo te ponajviše o multidisciplinarnoj suradnji između IT sektora i rehabilitacije. 

 

O predavačici:

Ines Delzotto diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF) Sveučilišta u Zagrebu i radi kao magistra edukacijske rehabilitacije u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula gdje je osnovala prvi Kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj.

Asistivnom tehnologijom bavi se 17 godina, a stručnu specijalizaciju na području rehabilitacije putem asistivne tehnologije završila je na Milanskom institutu za istraživanje i razvoj Santa Maria Nascente F. Don Carlo Gnocchi.

Predstavnik je RH pri Europskom društvu za promicanje i razvoj asistivne tehnologije (AAATE- Assosiation for advancement of assistive technology in Europe) te ISAAC članica (International society for Augmentative and Alternative Communication).

Autor: Lucija Petricioli
Popis obavijesti