Predavanje o HIL simulacijama u...

Odjel za pouzdanost i Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

HIL simulacije ruše barijere između sintetičkog i stvarnog svijeta

koje će održati

Gordan Galić, dipl.inž., tvrtka Xylon d.o.o.

Srijeda 12.1.2022. u 13:15

FERIT, dvorana K1-16, Kampus, Cara Hadrijana 10

Sažetak:

Svrha predavanja je predstavljanje izazova u vezi prikupljanja testnih podatka iz najnapredijih automobilskih senzora, koji se koriste za pomoć vozaču i autonomnu vožnju, poput video kamera visoke razlučivosti, radara i Lidara. Bit će predstavljeno kako Xylonov logiRECORDER Automotive Video HIL Data Logger omogućuje neinvazivna mjerena u testnim flotama, daljinsko upravljanje i obradu ogromnih količina podataka. Također će biti predstavljeni načini uporabe tih podataka u laboratorijima i simulatorima. Bit će razmotrena razlika između direktnog injektiranja snimljenih testnih podataka u stvarne ECU automobilske kontrolere i rada sa softverski modeliranim senzorskim podacima. Biti će predstavljeno jedno potpuno rješenje za uspostavu simulacijskih sustava za virtualnu vožnju.

 

Životopis:

Gordan Galić diplomirao je 1995. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer Industrijska elektronika. Aktivno se bavi FPGA tehnologijama još od studentskih dana, a od 1997 godine radi kao razvojni inženjer (HW) i voditelj projekata u firmi Xylon d.o.o. u Zagrebu na poslovima izrade i revizije studije izvodljivosti, sistemskog dizajna, projektiranju IP jezgri i ugradbenih sustava baziranih na FPGA tehnologiji. Od 2012 godine kao voditelj Xylonovog marketinga sudjeluje u definiranju novih proizvoda i upravlja direktnim komunikacijama s krajnjim korisnicima. Kao predavač i predstavnik tvrtke sudjelovao je na više seminara i konferencija u Europi, SAD-u, Koreji i Japanu.

gordan.galic@logicbricks.com

Autor: zhocenski
Popis obavijesti