PREDAVANJE- Praktični primjeri...

Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i Odjel za industrijske primjene (IA 34) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

 „Praktični primjeri podešavanja energetskih pretvarača za elektromotorne pogone"

„Practical examples of parametrization power electronic converters for electric drives“

 koje će održati mr.sc. Ivica Bašićspecijalist za elektromotorne pogone u Danieli-Systec d.o.o Labin, Ured Osijek. Predavanje će se održati u srijedu, 22. svibnja 2024. godine u 11:30 h u predavaonici T2-26; zgrade FERIT-a na lokaciji Kneza Trpimira 2b u Osijeku na hrvatskom jeziku. Predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača i opis predavanja.

Kratak sadržaj predavanja:

Većina glavnih elektromotornih pogona, a isto tako i značajan dio pomoćnih pogona u industriji zahtjeva više ili manje precizno upravljanje brzinom vrtnje s učestalim dinamičkim stanjima. Za napajanje i upravljanje motorima za takve pogone koriste se, naravno, uređaji energetske elektronike. Upotreba i brojnost ovih uređaja neprestano raste, a njihov razvoj je sve brži. Proizvođači ovih uređaja trude se zadovoljiti zahtjeve sve veće upotrebe elektromotornih pogona za različite aplikacije, razvoj sigurnosnih standarda i propisa, razvoj standarda industrijskih komunikacija, itd. Elektronički energetski pretvarači postaju sve složeniji, sa sve većim brojem funkcija i mogućnosti s jedne strane, a pomoću specijaliziranih softvera postaju ujedno sve jednostavniji za podešavanje i upotrebu za krajnjeg korisnika.

Na predavanju će biti prikazane najčešće konfiguracije energetskih pretvarača koji se danas primjenjuju u elektromotornim pogonima, njihove karakteristike i mogućnosti.

Predavanje će biti popraćeno nizom primjera iz prakse puštanja u pogon elektroničkih energetskih pretvarača u metalskoj industriji.

Životopis:

Ivica Bašić rođen je 14. siječnja 1962. godine. Osnovnu školu je završio u Otoku, a maturirao je na CUO "M. A. Reljković" u Vinkovcima 1981.  Diplomirao  je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Sklopovi mikroprocesorske upravljačke jedinice pretvarača frekvencije" (mentor: prof. dr. N. Pašalić) a magistarski rad je obranio 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Automatizirano ispitivanje asinkronog stroja u laboratorijskim uvjetima" (mentor: prof. dr. D. Ban).

Pripravnik je u "Tehnoprojekt" Vinkovci na poslovima projektiranja i održavanja elektroničkih uređaja do 1989. godine nakon čega se zapošljava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje od 1990.do 2002. godine radi u nastavi kao znanstvene novak, mlađi asistent i asistent, da bi 2002. prešao raditi kao projektant u Danieli Systec d.o.o. Labin, gdje je postao specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača.

Na preddiplomskom studiju Elektrotehnike, smjer Elektroenergetika drži dio predavanja iz Osnova energetske elektronike, kao i na stručnom studiju Elektroenergetike na kolegiju Energetska elektronika. Na diplomskom studiju Elektroenergetike drži dio predavanja iz Električnih strojeva, a za izborni blok Industrijska elektroenergetika drži dio predavanja (tzv. gostujuća predavanja) iz kolegija Elektromagnetska kompatibilnost počev od 2015. godine.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti