Poziv na predavanje: Sinteza...

Odjel za instrumentaciju i mjerenja (IM09) Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

"Sinteza višedimenzionalnih voznih ciklusa temeljena na Markovljevim lancima i snimljenim voznim podacima"

koje će održati doc. dr. sc. Branimir Škugor, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu 16. studenog u 11:00 sati. Predavanje se može održati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb u učionici A-311, sjeverna zgrada, prvi kat. Predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta. 

Više o predavanju i o predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak predavanja:

Vremenski profili brzine vozila znani i kao vozni ciklusi zajedno s masom vozila i nagibom ceste određuju potrošnju energije/goriva za vožnju. U brojnim primjenama, kao što je primjerice procjena emisije štetnih plinova ili potrošnje goriva po prijeđenom kilometru, koriste se certifikacijski vozni ciklusi koji uglavnom ne odražavaju stvarne vozne uvjete, te zanemaruju nagib ceste i promjenjivu masu vozila. Stoga se u posljednje vrijeme ulažu napori u razvoj realističnih voznih ciklusa temeljem GPS voznih podataka snimljenih na stvarnim vozilima, a koji statistički vjerno odražavaju vozne karakteristike ciljane skupine vozila. U tu svrhu uglavnom se koriste Markovljevi lanci kao ultimativna metoda za sintezu voznih ciklusa, te se osim brzine vozila razmatra i sinteza profila mase vozila i nagiba ceste.

 

O predavaču:

Branimir Škugor diplomirao je 2011. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a doktorirao 2016. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U siječnju 2012. zapošljava se na Katedri za strojarsku automatiku Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u statusu znanstvenog novaka na projektu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2021. godine. Njegovi istraživački interesi uključuju napredno upravljanje pogonima hibridnih električnih vozila te autonomnim vozilima korištenjem tehnika strojnog učenja i prediktivnog upravljanja. Njegovi širi istraživački interesi uključuju modeliranje i optimalno punjenje flota električnih vozila, analizu i sintezu voznih ciklusa, te sintezu digitalnih sustava upravljanja s primjenama u mehatronici. Autor je ili suautor dvadeset tri rada u časopisima, te trideset tri rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom, te niza studija i tehničkih izvještaja.

Autor: Dinko Oletić
Popis obavijesti