Odjel za instrumentaciju i mjerenja

Znanost razvoja i korištenja, praćenja i korištenja elektroničkih instrumenata u svrhu mjerenja, praćenja i zabilježavanja različitih fizikalnih fenomena koji mogu, a i ne moraju biti električke prirode. To uključuje analogne i digitalne elektroničke instrumente, sustave i standarde za mjerenje i bilježenje električkih veličina u frekvencijskoj i vremenskoj domeni, te preobličivači koji omgućuju pristup neelektričkim veličinama. Predmt zanimanja su također i instrumenti s automatiziranim upravljanjem i analitičkim funkcijama.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.