Proizvodnja elektroničkih proizvoda u...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost IEEE Hrvatske sekcije pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

Proizvodnja elektroničkih proizvoda u Osijeku

 

koje će održati (on-line)

David Zovko

direktor TAVU d.o.o.

 

dana 13. travnja 2021. s početkom u 11:30 sati

Sažetak:

Tema predavanja biti će posvećena dizajnu i proizvodnji elektroničkih proizvoda u Istočnoj Hrvatskoj, u Osijeku. Govoriti će se od začetka ideje do njene realizacije, objasniti i praksom potkrijepiti razvojni put od ideje i realizacije do marketinga i prodaje. Isto tako dati će se subjektivni osvrt na model i mogućnosti poslovanja u industriji elektroničkih proizvoda u Hrvatskoj i okruženju.

 

Biografija:

David Zovko rođen je u Đakovu 1996.g. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija upisuje 2014. godine a od 2018. studira na diplomskome studiju, smjer Automobilsko inženjerstvo i komunikacije. U poduzetničke vode ulazi 2011. godine kada osniva vlastiti obrt i kreira prvu hrvatsku Arduino kompatibilnu pločicu Croduino. Od 2016.g. je voditelj poslovanja u tvrtki TAVU d.o.o. u Osijeka koja se bavi proizvodnjom i razvojem elektroničkih sklopova, prvenstveno za edukacijske svrhe, poznatim po nazivom e-radionica. Tvrtka danas broji 6 zaposlenih te više od 100 vlastitih proizvoda koje se prodaju u 50 zemalja svijeta.

 

Poveznica za pristup MS Teams platformom:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMyY2I1NDYtNzk5Zi00NWFhLWFkY2UtNzhjNGE1NzY2ZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278e58f7f-7b0c-4a37-aae4-e0034edd3bab%22%2c%22Oid%22%3a%220b40b8ac-8609-4da7-9afb-dda62f4f654f%22%7d

Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti