Poziv na online predavanje:...

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija i Odjel za instrumentaciju i mjerenja Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje 

Eksperimentalno ispitivanje utjecaja parametara ovjesa na percepciju vozača o udobnosti vožnje i sposobnost vozača za obavljanje jednostavnih radnji

koje će održati doc. dr. sc. Mario Hrgetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u četvrtak14. listopada 2021. godine u 14:00 sati putem platforme MS Teams.

Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 45 minuta. Poveznica za pristup predavanju je ovdje. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

Razvojem suvremenih autonomnih vozila, vozač postaje putnik. Osiguravanjem visoke razine udobnosti vožnje primjenom aktivnog ovjesa može se značajno poboljšati sposobnost vozača za obavljanje različitih zadataka poput čitanja, crtanja i slanja tekstualnih poruka. Kako bi se mogla provesti laboratorijska ispitivanja utjecaja ugradnje raznih tipova aktivnih ovjesa na percepciju vozača o udobnosti vožnje i njegovoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih radnji, projektiran je specijalizirani eksperimentalni postav za generiranje vertikalnih vibracija automobilskog sjedala. Računalom upravljani ispitni postav zasnovan je na primjeni linearnog električnog servomotora. U ovom istraživanju evaluirano je pet različitih modela ovjesa na ispitnoj skupini od 40-ak vozača, kako bi se usporedili objektivni i subjektivni parametri percepcije udobnosti vožnje.

 

Životopis predavača

Mario Hrgetić diplomirao je 2004., a doktorirao 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2005. godine zapošljava se na Katedri za strojarsku automatiku Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u statusu stručnog suradnika na projektima, a od veljače 2009. u statusu asistenta. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2019. godine. Njegovi istraživački interesi uključuju primjenu postupaka fuzije senzora te razvoj estimatora s primjenom na dinamiku vozila i mehatroničke automobilske sustave, te baterijske i ultrakondenzatorske sustave za pohranu električne energije. Koautor je petnaest radova u časopisima, dvadeset tri rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom, te niza studija i tehničkih izvještaja.

Autor: Željka Lučev Vasić
Popis obavijesti