Poziv na predavanje: Mjerenje...

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija i Odjel za instrumentaciju i mjerenja Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje 

"Mjerenje parametara pri eksperimentalnoj karakterizaciji koeficijenta trenja i stupnja trošenja suhih automobilskih spojki"

koje će na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održati izv. prof. dr. sc. Matija Hoić sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u srijedu 20. prosinca 2023. godine u 11:00 sati u dvorani D-152.

Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

Udobnost vožnje, potrošnja goriva te životni vijek vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem pod značajnim su utjecajem karakteristika spojke, poglavito faktora trenja i stupnja trošenja. Suhe spojke popularan su odabir kod vozila s ručnom izmjenom brzina zbog niske cijene i povoljnog utjecaja na potrošnju goriva, ali su tipično karakterizirane velikom varijabilnošću trenja i trošenja ovisno o radnim parametrima. Poznavanje funkcionalne ovisnosti trenja i trošenja o radnim parametrima stoga je važan čimbenik u nastojanju produženja životnog vijeka suhih spojki kao i udobnosti vožnje, posebice kod automatiziranih spojki. Složena fizikalna pozadina ovih funkcionalnih ovisnosti nužno traži eksperimentalnu identifikaciju. Za potrebe ovakve eksperimentalne identifikacije razvijen je CNC tribometarski stroj tipa disk-na-disku kao i popratne ispitne procedure kojima je omogućena eksperimentalna karakterizacija trenja i trošenja u funkciji momenta/normalne sile, temperature, brzine klizanja i vremena zatvaranja spojke. 


Životopis predavača

Matija Hoić izvanredni je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu 2015. iz područja strojarstva. Njegovi znanstveni interesi uključuju matematičko modeliranje dinamike suhe spojke, dizajn mehaničkih komponenti elektromehaničkih sustava s naglaskom na dizajn eksperimentalnih postavki za parametrizaciju i validaciju razvijenih modela, eksperimentalna identifikacija i modeliranje faktora trošenja i trenja tarnih materijala suhe spojke, te inovacija pogonskih mehanizama transportnih uređaja. Surađivao je na nekoliko industrijskih istraživačkih projekata koje je financirala Ford Motor Company, kao i na nekoliko projekata financiranih od strane EU. Autor je ili koautor 36 publikacija u recenziranim časopisima i zbornicima radova.

Autor: Dinko Oletić
Popis obavijesti