Poziv na predavanje: "Primjena...

Odjel za menadžment u inženjerstvu i Interesna skupina Women in Engineering Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje:

 

Primjena računalnih tehnologija za humanitarno razminiranje u području borbe protiv improviziranih eksplozivnih naprava

 

koje će održati Tamara Ivelja, mag. ing. geod. et geoinf., stručnjakinja za protuminsko djelovanje i metode otkrivanja minski sumnjivih površina i ne-eksplodiranih ubojnih sredstava 

u petak, 30. studenog 2018. godine, u 14:00 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Više o predavanju i predavačici pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak:

Uslijed kontinuiranog rasta sigurnosnih prijetnji u Europi te intenziviranja terorističkih napada s upotrebom improviziranih eksplozivnih naprava područje sigurnosti dobiva na dodatnom društvenom, a time i znanstvenom značaju. Uvrštavanjem sigurnosti u Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske nedvosmisleno se iskazuje potreba za pronalaskom i razvojem računalnih alata kojim bi se učinkovito odgovorilo na ovu vrstu prijetnji. U izlaganju će se komentirati odabrani primjeri rješenja, koji su razvijeni tijekom projekta „EU FP7 TIRAMISU“ za potrebe protuminskog djelovanja te raspravljati o mogućnosti njihovog prijenosa u područje borbe protiv improviziranih eksplozivnih naprava.

Summary:

Due to the continuous rise in security threats across Europe and the intensification of terrorist attacks using improvised explosive devices (IED), the domain of security has been gaining more and more social, and therefore scientific importance. The inclusion of security in the Smart Specialization Strategy of the Republic of Croatia unbiasly conveys the demand for searching and developing computer tools that would enable an adequate response to this type of threat. The presentation will comment on selected examples of solutions developed throughout the EU FP7 Humanitarian Demining Toolbox (TIRAMISU) project for the needs of mine action, and discuss possible transmitting and applying of those solutions in the Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) domain.

Životopis:

Tamara Ivelja stekla je diplomu magistre inženjerke geodezije i geoinformatike pri Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Odmah po završetku studija započinje rad na europskom FP7 znanstvenom projektu „Humanitarian Demining Toolbox (TIRAMISU)“ kao istraživač iz područja obrade i analize hiperspektralnih i multispektralnih snimki. Tijekom projekta radi na razvoju multisenzorskog sustava za prikupljanje podataka iz zraka te metoda otkrivanja minski sumnjive površine i ne-eksplodiranih ubojnih sredstava. Tijekom 2014. godine koordinira snimanje minskih sumnjivih površina nakon poplava, bujica i odrona bespilotnim zrakoplovima na međunarodnom projektu "Protuminsko djelovanje nakon poplava, regionalni odziv u krizi, razvoj tehnologija i izgradnja kapaciteta" financiranog od Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao asistentica na kolegijima iz područja informatike, računarstva i obrade slike te geodezije. Koordinatorica je Centra za projekte pri Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Kao autorica i koautorica objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Izlagala je znanstvene i stručne radove na međunarodnim skupovima.

Biography:

Tamara Ivelja acquired her Master's degree in 2011 in the field of Geodesy and Geoinformatics at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb. Right after her graduation, she started working as a researcher on the EU FP7 Humanitarian Demining Toolbox (TIRAMISU) scientific project in the area of hyperspectral and multispectral imagery processing and analysis. Throughout the project she was working on the development of multi-sensor acquisition systems and data analysis methods for a mine-suspected area, and on detection of unexploded explosive devices. In 2014 she led operations of two UAV teams in the survey of minefields damaged by flooding, torrents, and landslides in the international project Mine Action After the Floods – Regional Synergy, Technology Development and Capacity Building, funded by Ministry of Foreign and European Affairs. She is currently employed with the Zagreb University of Applied Sciences as a teaching assistant in IT, computer science, image processing and geodesy courses. There she is also acting as the Project Center Coordinator. So far she has published numerous scientific and professional papers as both author and co-author, and has presented her work as a speaker in international conferences.

Autor: Marko Horvat
Popis obavijesti