Evaluacija pouzdanosti pomoću...

Poziv na predavanje u sklopu sastanka Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

Odjel za pouzdanost  i  Odjel  za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

 

Reliability Evaluation through Fault Injection

Izv.prof.dr.sc. Vlado Sruk

petak, 22. veljače 2019.  u 11 sati, Bijela vijećnica

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Unska 3, 10000 Zagreb

Sažetak

U ovom predavanju bit će predstavljeno okruženje s injektiranjem kvarova i raspravljati će se o softverskim tehnikama injektiranja neispravnosti. Predložene su različite metode i tehnike za procjenu i testiranje softverskih i sklopovskih grešaka, a napredak u ovom području je usko povezan sa sklopovskim i softverskim napretkom te razvojem algoritama. U ovoj prezentaciji posebna pažnja je  posvećena injektorima kvarova viših razina  koji podržavaju simulaciju kvarova na razini izvornog koda.

Životopis

Vlado Sruk je izvanredni profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. On drži dr.sc. stupanj u Computer Science na Sveučilištu u Zagrebu. Njegovi istraživački radovi se uglavnom fokusira na područja višejezgrenih ugrađeni sustavi, mobilno računalstvo i visokih performansi računalnih, s naglaskom na memorijske arhitekture i state-of-the-art koncepata i tehnika u višejezgrenim programskog inženjerstva i fault-tolerant računalstva.

Autor: zhocenski
Popis obavijesti