Centar za e-učenje

Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje "Centar za e-učenje" koje će održati Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu u utorak, 21. svibnja 2019. u 18 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje koje možete pratiti i na Internetu na našem Youtube kanalu, a prikazati će mnoge zanimljivosti iz područja obrazovanja.

Predavanje i diskusija poslije njega će pokušati odgovoriti na pitanja:

  • što je Centar za e-učenje?
  • zašto to Srce radi?
  • što nastavnici Sveučilišta u Zagrebu mogu dobiti od Centra za e-učenje?
  • mogu li ga koristiti i ostali nastavnici u RH?
  • što nastavnici Sveučilišta u Zagrebu mogu dati Centru za e-učenje?
  • koje još usluge vezane uz  obrazovanje nudi Srce?

Sandra Kučina Softić  pomoćnica je ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) za obrazovanje i podršku korisnicima. Također je voditeljica Centra za e-učenje Srca. Njezin posao fokusiran je na praćenje i poticanje implementacije e-učenja na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj te savjetovanje i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u implementaciji novih tehnologija u proces poučavanja i učenja. 2018. godine imenovana je predstavnikom Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji, a iste godine imenovana je i za člana Europske ekspertne skupine za obrazovanje i osposobljavanje pri Europskoj komisiji za pripremu smjernica europskog okvira za obrazovanje i osposobljavanje 2030.

Član je projektnih timova u Hrvatskoj i na Europskoj razini te aktivno sudjeluje i prezentira na međunarodnim konferencijama.

2014. godine stekla je titulu Master of Science in Digital Education na the University of Edinburgh, Velika Britanija. Od 2013. godine član je izvršnog odbora međunarodne organizacije European Distance and Learning Network (EDEN), a 2016. izabrana je za potpredsjednicu ove organizacije za područje otvorene profesionalne suradnje.

Autor: Vesna Kezdorf
Popis obavijesti