Pozivamo Vas na predavanje u organizaciji Odjela za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE:

Distribuirani skalabilni sustav za optimiranje vrlo velikih problema usmjeravanja vozila

koje će održati dr. sc. Juraj Fosin, dipl. ing. iz tvrtke Mireo d.d., u četvrtak, 21. studenog 2019. u 15:00, u dvorani A302 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Otvoreno je za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

Problem usmjeravanja vozila (engl. Vehicle Routing Problem, VRP) je NP-težak problem kombinatorne optimizacije kojemu je cilj odrediti skup optimalnih ruta za flotu vozila koja treba poslužiti zadani skup lokacija. Predavanje će opisati razvoj distribuiranog, skalabilnog optimizacijskog sustava za rješavanje vrlo velikih stvarnih VRP problema. Opisat će se razvijeni metaheuristički algoritam koji je ostvario najbolje rezultate na Arnold, Gendreau and Sörensen standardnim testnim problemima. Na nekoliko primjera iz stvarnog svijeta pojasnit će se razlike u pristupu rješavanju stvarnih problema u odnosu na standardne testne probleme koji se koriste u znanosti.

 

Životopis predavača:

Dr. sc. Juraj Fosin radi na razvoju optimizacijskih sustava u tvrtki Mireo d.d. Kombinatornim optimizacijama se bavi više od deset godina. Na Fakultetu prometnih znanosti radio je od 2009. do 2018. godine kao asistent i poslijedoktorand. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih projekata te objavio 20 znanstvenih radova. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Metoda rješavanja vremenski ovisnoga problema usmjeravanja vozila zasnovana na profilima brzina“ obranio je 2016. godine.

Autor: Domagoj Jakobović
Popis obavijesti