Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE, Vas poziva na predavanje:

Upotreba superračunalnih resursa UNIRI - BURA

koje će održati prof. dr. sc. Lado Kranjčević, iz Centra za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci. 

u petak, 29. studenoga 2019., u 10:30 sati,
u dvorani D346 na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Predviđeno trajanje predavanja s raspravom je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Više o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

U cilju promocija upotrebe HPC resursa i intenziviranja suradnje Fakulteta elektrotehnike i računarsva i Sveučilišta u Rijeci, u petak 29. 11. 2019.  održat će se prezentacija superračunalnih resursa Sveučilišta u Rijeci – BURA. Na predavanju će biti pokazane karakteristike superračunala BURA, trenutno dostupan i budući softver te će se ukazati na načine uporabe superračunala za znanstvenike FERa. Na stranici Centra za napredno računanje i modeliranje UNIRI www.hpc.uniri.hr moguće je naći informacije i zatražiti pristup superračunalu. 

 

Životopis

Lado Kranjčević predstojnik je Centra za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci. Ujedno je i pomoćnik Rektorice Sveučilišta u Rijeci za IT. Diplomirao je na Tehničkom fakultet u Rijeci, tijekom doktorskog studija usavršavao se na Universität der Bundeswehr München - Institut für Wasserwessen te doktorirao s područja numeričkog modeliranja strujanja otvorenih vodotoka. Predaje predmete s područja mehanike fluida, numeričkog modeliranja i primjene paralelnog računanja, a to mu je i područje znanstvenog interesa.

 

 

Autor: Daniel Hofman
Popis obavijesti