Poziv na predavanje: "Pregled...

Odjel za menadžment u inženjerstvu i Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje:

Pregled istraživanja o digitalnoj transformaciji Laboratorija za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju na Fakultetu organizacije i informatike

koje će održati doc.dr.sc. Martina Tomičić Furjan i doc.dr.sc. Igor Pihir sa Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

petak, 13. prosinca 2019. godine, u 12 sati, u dvorani 6 Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Pavlinska 2, Varaždin.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju studenti.

Više o predavanju i predavačima pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak predavanja:

Digitalna transformacija (DT), kao jedna od paradigmi današnjice, podrazumijeva radikalnu promjenu poslovanja, potaknutu nužnošću prilagodbe organizacija digitalnom dobu. Promjena poslovanja, koja obuhvaća primjenu suvremenih digitalnih tehnologija, ali i poticanje „drugačijeg i inovativnijeg načina razmišljanja“ u rješavanju različitih izazova, prikazuje se kreiranjem novih poslovnih modela, koji definiraju kako organizacija kreira vrijednost za svoje korisnike, kako identificira i bilježi tu vrijednost te kako ju kontinuirano održava.

U sklopu ovog predavanja biti će prezentirana najnovija istraživanja o DT, koju provode predavači ove teme radom u Laboratoriju za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju, FOI. Neke od tema obuhvaćaju metodologije za DT, pokretače / inicijatore promjena, implementaciju u studijske programe vodećih europskih Sveučilišta, prikaz inicijativa poboljšanja po industrijama, pregled znanja i vještina potrebnih za provedbu DT i sl. 

 

Predavači:

Martina Tomičić Furjan je docentica na Katedri za organizaciju i Katedri za razvoj informacijskih sustava Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, te je član Laboratorija za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju, koji također djeluje u sklopu Fakulteta. Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju, a kao istraživač i konzultant radila je i na raznim znanstvenim i stručnim projektima. Područja njenog interesa su vezana uz digitalnu transformaciju, modeliranje poslovnih procesa, strateško planiranje informacijskih sustava, strateški razvoj i implementaciju informacijsko-komunikacijske tehnologije u organizacijama te mjerenje organizacijske učinkovitosti.

Igor Pihir je docent na Katedri za organizaciju (koje je i pročelnik) i Katedri za razvoj informacijskih sustava Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, te je voditelj Laboratorija za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju, koji također djeluje u sklopu Fakulteta. Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom i stručnom studiju, a kao istraživač i konzultant radio je i na raznim znanstvenim i stručnim projektima s gospodarstvom i javnom upravom. Područja njegovog interesa su vezana uz unapređenje poslovnih procesa, primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju, e-poslovanje,  digitalnu transformaciju, modeliranje i upravljanje poslovnim procesima te mjerenje organizacijske učinkovitosti.
 

Autor: Marko Horvat
Popis obavijesti